L’arquitecte visionari

Publicació al diari El Punt Avui en premsa escrita el 24 de febrer 2019
L’arquitecte visionari