2017

Segona Edició Beques Estudi pels habitants d’Alp, Das i Urús

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”.

Per segon any es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Bosch Aymerich i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” per a la concessió de beques d’estudi per estudis de grau mitjà i superior dels habitants dels municipis d’Alp, Das i Urús, i com a novetat, la concessió de dues beques de Doctorat i Màster per als habitants de tota la comarca de la Cerdanya.

El conveni es va signar el 20 de Novembre del 2017, assistint per part de la Fundació els Srs. Xavier Nolla (VicePresident i Director de Masella), Antoni Bosch (Secretari) i les Sres. Elena Cabarrocas (Vocal i membre de la Comissió Permanent de la Fundació) i Maite Martí (Directora Comercial de Masella), i per part de la Fundació Bancària La Caixa els Srs. Jaume Masana (Director Territorial de Catalunya) , i els Srs. Jordi Porta (Director de Zona) i Marc Porta (Director d’Oficina) L’objectiu de les beques és ajudar a fomentar la millor formació dels habitants de la comarca de la Cerdanya com a mitjà per a potenciar-ne el seu desenvolupament futur mitjançant una població més preparada. És també un dels objectius de la Fundació Privada Bosch Aymerich el retornar via ajudes, a les poblacions allà on hi és present, mitjançant l’activitat empresarial de les seves empreses, com una manera de retornar a aquestes poblacions part dels beneficis obtinguts per l’activitat d’aquestes.

En aquesta edició s’han presentat 37 sol.licituds de les quals s’han atorgat dues beques de Doctorat i Màster amb una nota mitjana dels expedients de 8,95 i un valor total de 10.000 euros, i quinze beques de Grau Mitjà i Universitari amb una mitjana dels expedients del 7,50 i un valor total de 30.000 euros, sumant un total de 40.000 euros en beques atorgades.