2022

Atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat amb presbiacúsia Fundació Pedro Salesa Cabo

La Fundació Privada Pedro Salesa Cabo va ser constituïda el 16 de desembre 2002, i té com a objectius donar els recursos necessaris per una correcta rehabilitació auditiva a persones de la nostra societat amb escassos recursos econòmics, col·laborar en projectes de cooperació internacional amb països del Tercer Món per que puguin disposar de material audiològic i formació als seus professionals i la formació i divulgació en les ciències de la Audiologia.

El projecte “Atenció a la gent gran en situació de vulnerabilitat amb presbiacúsia” s’emmarca dins els objectius de la Fundació Pedro Salesa de donar els recursos necessaris per una correcta rehabilitació auditiva a persones de la nostra societat amb escassos recursos econòmics.

Segons informe elabora per l’INE, Espanya és un dels països més envellits del món. L’edat mitjana de la població en el 2020 és de gairebé 44 anys. Dels més de 47 milions d’habitants, gairebé dos de cada deu tenen 65 anys o més i dins d’aquest grup prop de 3 milions superen els 80 anys, més de mig milió són nonagenaris i 17.500 són centenaris.

La qualitat de vida de les persones i les seves habilitats funcionals depenen tant de la seva capacitat intrínseca com del seu entorn físic i social. Les estratègies dirigides a promoure un envelliment actiu i saludable, com bé recull l’OMS, abasten molts aspectes diferents de la vida. No hi ha dubte que la covid-19 ha trasbalsat especialment l’entorn social de la gent gran.

La crisi ha tingut greus efectes sobre les polítiques públiques i la repercussió econòmica s’ha notat fortament en les prestacions de dependència. L’impacte de la crisi es manifesta sobretot en les dificultats per afrontar les despeses de la vida diària amb unes pensions insuficients.

El projecte es realitza a la seu de la Fundació i es fa un seguiment durant 6 mesos de cadascun dels beneficiaris. El perfil de beneficiaris són: un 80% persones grans que viuen soles amb situació de precarietat socioeconòmica amb ingressos inferiors a 400€ mensuals i que no poden assumir despeses extraordinàries per la compra d’un audiòfon. 

Els beneficiaris deriven principalment dels EAPS, Càritas, Creu  Roja, Ajuntament,  ABS Sagrada Família, Associació Ciutadana anti Sida, CSS de la Vila de Gràcia, CAP La Mina, i CSS Clot- Camp de l’Arpa, tot i que hi ha  altres centres on també es deriven els beneficiaris.

L’origen de les persones és un 75% de Catalunya i un 30% immigrants.

Aquest projecte te com a principal objectiu dotar a la gent gran, principalment de Catalunya i en risc i/o situació d’exclusió social, els audiòfons per aconseguir pal·liar la seva deficiència auditiva i millorar la seva qualitat de vida i aconseguir per a ells una integració real i total en aquesta societat.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Pedro Salesa Cabo per a l’adquisició de 12 audiòfons mini Rite amb piles 312.

La Fundació Pedro Salesa Cabo prioritza l’atenció de gent gran que es troben en una situació de major fragilitat: amb problemes d’hipoacúsia amb dificultats socioeconòmiques greus i amb situació d’aïllament social.