2023

Bisbat de Terrassa – Delegació de Joventut (DeleJove)

La Delegació de Joventut existeix  des de la  creació del  Bisbat de  Terrassa, la DeleJove neix com a una manera d’organitzar les activitats juvenils per part del Bisbat, cada 5 anys s’anomena un nou delegat, que té la responsabilitat de formar un equip de treball i vetllar per fer arribar el missatge de l’Evangeli a tots els joves del seu territori.

Per a aquest any s’ha ideat i planejat una sèrie d’activitats per dur una tasca de millora i professionalització en tots els aspectes de l’activitat per tal d’aconseguir el motiu últim, apropar als joves a la veritat de la fe.

Tot i així, aquest ambiciós projecte es difícilment realitzable amb l’estructura financera actual en la que es depèn directament del Bisbat i les despeses es realitzen any rere any amb un saldo deficitari, el que impedeix fer inversions a llarg termini per tal de poder fer créixer l’organització de joventut per la base, és per  aquesta  raó  que des de la  FBA  s’ha  signat un conveni de  col·laboració  amb el  Bisbat de  Terrassa per un  període de tres  anys  a fi  d’ajudar a impulsar  les activitats  que  es  duen  a  terme des de la  DeleJove.

La finalitat de la delegació és ajudar a fer que els joves puguin conèixer a Jesús, viure i compartir la seva fe en comunitat, proposant aquesta vivència.

La tasca principal de la DeleJove és la de fer arribar aquestes accions i activitats als joves de totes les parròquies del Vallès, centrant-se en les inquietuds personals, conèixer quines son les seves necessitats. Es vol arribar al sentiment generalitzat d’insatisfacció en els joves i la seva soledat tan existent avui dia i proporcionar-los un sentit.

El pla d’acció es recolza sobre cinc eixos:

En primer lloc, i més important, l’oració. Aquest és el punt de partida doncs és la base i motor de la DeleJove. No s’entén tota la feina que fem sense que la primera prioritat sigui l’oració.

En segon lloc, el llenguatge. És imprescindible utilitzar sempre en qualsevol activitat, una comunicació o missatge, un llenguatge planer i transparent i alhora directe per apropar-se als joves.

En tercer lloc la música. Avui en dia la música està present en el dia a dia de qualsevol jove. Utilitzar-la com mitjà per ajudar als joves a pregar.

En quart lloc les activitats. Des de la DeleJove s’inverteixen moltes hores i dedicació a pensar en les activitats que s’oferirà durant l’any per tal que siguin adients amb l’estil de vida d’un jove d’avui en dia i que els atregui per algun motiu.

Per últim, la comunicació. És imprescindible tenir presència en els mitjans de comunicació més utilitzats pels joves. Per això una de les accions que es duran a terme és utilitzar les xarxes socials com l’Instagram per fer propaganda de les activitats i la formació donada per la DeleJove, mitjançant anuncis de pagament segmentant els “targets” als quals es vol arribar. I també s’organitzarà tot per la pàgina web.

El col·lectiu social son els joves, que  comprenen les  edats des dels 12-13 (1ESO) anys fins als 35. Les situacions dels destinataris son diverses degut a l’ampli ventall on s’ha  d’arribar en situacions vulnerables, d’altres arriben mitjançant Caritas de les parròquies, altres venen de famílies nombroses i necessiten ajudes i famílies sense necessitat econòmica, però si de fe i comunitat de vida pels seus fills.