2023

CEIP Rosa dels Vents – Adequació dels espais de motricitat de l’escola (Colònia de Sant Pere) Mallorca

El CEIP Rosa dels Vents és un centre de titularitat pública, una escola petita i que sosté des de fa set anys un Projecte Educatiu innovador i referent tant a les Illes com en l’àmbit estatal, basat en l’acompanyament respectuós, les pedagogies actives i les bases de la neuropsicologia.

El canvi de mirada cap a la infància i cap a la docència que es proposa des de l’escola Rosa dels Vents ha implicat grans inversions de diners per materialitzar aquestes millores: materials Montessori i Waldorf, estructures de motricitat a l’exterior, adequació dels espais per a la lliure circulació, construcció d’una cúpula geodèsica, formacions contínues per a professorat, etc…

La FBA col·labora amb l’escola Rosa dels Vents per ajudar a la millora dels espai de motricitat de l’escola.

El projecte contempla l’adequació dels espais en base al projecte educatiu del  centre que  consisteix en posar parquet a les aules d’infantil i al sòl del gimnàs, incorporació de les estructures de sostre (gronxadores aèries) i la compra de material de teràpia ocupacional (integració sensorial i motriu), i les estructures de joc i reunió a l’espai exterior: tipi i ludoteca.

Les persones encarregades de planificar l’acció i dirigir l’execució seran sempre l’equip Impulsor del centre, format per l’Equip Directiu i la resta de plantilla estable.

D’altra banda, s’involucrarà els infants, especialment aquells del tercer cicle (Comunitat Pre-Insti) donat que a les seves assemblees es prenen acords vinculants i que s’haurà compartit amb ells la línia d’actuació que seria elegida.

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) també forma part del potencial d’acció, donat que s’involucra activament en la vida del centre.