2020, 2021, 2022

Conveni amb Fundació Gresol – Projecte Home Catalunya : Projecte Horitzó 2022

2022

El projecte HORITZÓ 2022 s’ha dut a terme per tal de realitzar un procés d’innovació a Projecte Home Catalunya per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions i enfortir l’entitat per completar el desplegament territorial oferint atenció presencial a tot Catalunya.

La VISIÓ de l’entitat recollida en el Pla Estratègic 2018 2021 era la de millorar l’eficàcia en l’atenció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones amb addiccions i les seves famílies, així com també dur a terme una major prevenció de les addiccions a Catalunya, amb voluntat innovadora i inclusiva, econòmicament sostenible i amb més capacitat d’incidència i transformació social.

La finalitat ha estat la d’ oferir una atenció de qualitat al públic diana però prèviament ha calgut un procés de transformació interna i eficient en l’atenció a persones amb addiccions i/o conductes de risc i a les seves families.

La principal incidència que ha sofert el projecte va venir arrel de la crisi sanitària global que es va patir a partir del març del 2020. Situació que va ocasionar la reorganització i reestructuració de la forma de treballar tant dels propis professionals de l’entitat com de la relació amb les persones en tractament i familiars.

Els objectius principals que Projecte Home Catalunya es va marcar a l’iniciar aquest projecte i que s’han dut a terme durant tota la vigència del conveni, han estat:

OBJECTIU GENERAL: culminar un procés d’innovació per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions. És a dir, enfortir l’entitat com a resultat de l’aplicació de mesures internes de millora que permetrien per completar el desplegament territorial oferint atenció presencial a tot Catalunya.

OBJECTIU ESPECÍFICS:

  • Creixement consolidat a Catalunya per poder donar una major i millor cobertura (seus i programes).
  • Augmentar el coneixement de l’organització en la societat catalana, arribant a més persones i millorant la reputació de l’entitat. Ampliar la difusió de continguts i del treball amb una millor comunicació externa.
  • Augmentar l’abast social per poder arribar a tractar a més persones reforçant els equips terapèutics.
  • Millorar l’autoconeixement de l’entitat controlant i definint els fluxos d’informació.
  • Generar una base de dades d’informació de l’activitat unificada, disponible i tractable amb la finalitat d’aprofundir en la gestió del coneixement intern per així millorar la capacitat d’incidència.

2021

L’objectiu general del projecte HORITZÓ 2022 és dur a terme un procés d’innovació a Projecte Home Catalunya per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions i enfortir l’entitat per completar el desplegament territorial oferint atenció presencial a tot Catalunya.

El projecte compta amb els següents objectius específics:

–            Creixement consolidat a Catalunya per a una major i millor cobertura.

–            Augmentar el coneixement de l’organització en la societat catalana.

–            Augmentar l’abast social per a poder tractar a més persones.

–            Millorar el control i definició dels fluxos d’informació dins l’entitat.

–            Generar una base de dades d’informació per aprofundir en la gestió del coneixement.

L’activitat de Projecte Home s’ha vist afectada de forma important  a causa de la pandèmia de la COVID-19 i aquesta afectació no ha estat només per l’entitat, sinó també per al col·lectiu de persones amb addiccions, que es troben en una situació de risc d’exclusió social que les fa especialment vulnerables.

Davant  aquesta situació, Projecte Home ha reformulat algunes de les accions previstes en aquest projecte.

  • Serveis al territori: consolidació dels serveis, augment del nombre d’hores de psiquiatria i reforç administratiu principalment a Tarragona-Terres de l’Ebre i Lleida (Balaguer-Tremp).
  • Prevenció: desplegament de l’exposició “Tu tens la clau” a la demarcació de Lleida (biblioteques de Tremp, Balaguer, Solsona i Les Borges Blanques) i implantació d’una plataforma online per a alumnat i professorat participant en el programa de prevenció escolar Joc de Claus.
  • Desplegament del pla de comunicació: desenvolupament i publicació de la nova pàgina web corporativa de l’entitat, amb l’objectiu de donar una millor resposta a les persones que cerquen informació sobre addiccions i ser una eina per a donar a conèixer l’entitat a la societat, reforç de l’equip de comunicació amb la contractació d’una persona dedicada exclusivament a aquestes tasques i increment de l’ús i el nombre de publicacions via xarxes socials (Twitter, Facebook, YouTube i LinkedIn).
  • Pla estratègic de tecnologia: seguint la línia de les primeres mesures adoptades durant el 2019 i 2020, s’ha continuat desenvolupant el pla estratègic de tecnologia de l’entitat, per tal de millorar l’eficiència del treball i poder oferir una millor atenció a les persones usuàries.
L’any 2021 Projecte Home ha atès 788 persones

2020

Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental fundada l’any 1995 que promou l’autonomia de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions a Catalunya. Han ajudat més de 22.000 persones amb problemes d’addicció. Són un equip de 160 professionals, entre treballadors i voluntaris amb centres a Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tremp, Tortosa i Balaguer.

La visió de l’entitat és millorar l’eficàcia en l’atenció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones amb addiccions i les seves famílies, així com també dur a terme una major prevenció de les addiccions a Catalunya, amb voluntat innovadora i inclusiva, econòmicament sostenible i amb més capacitat d’incidència i transformació social.

Amb el Projecte Horitzó 2022, l’entitat Projecte Home Catalunya, vol culminar un procés d’innovació per a ser més eficients en l’abordatge de les addiccions.

Els objectius específics en que es concreten les línies mestres del Projecte Horitzó 2022 són el creixement consolidat a Catalunya, augmentar el coneixement de l’organització en la societat catalana, augmentar l’abast social, millorar l’autoconeixement de l’entitat i aprofundir en la gestió del coneixement.

Imatge cedida per Projecte Home Catalunya

El cronograma d’actuacions s’estructura en quatre anys fins arribar a l’any 2022.

L’any 2019, va ser un any de diagnosi en el qual es va implementar un pla estratègic de millora dels sistemes d’informació de l’entitat, es va desplegar el Servei d’Atenció a les Addiccions a la demarcació de Lleida-Pirineus, concretament a la població de Balaguer, i es va reforçar el Servei de Primeres Atencions a Barcelona.

Imatge cedida per Projecte Home Catalunya

L’any en curs tenia com a objectiu les següents actuacions: consolidar el Servei d’Inserció Sociolaboral al territori, enfortir la prevenció universal també al territori i reforçar tots els equips augmentant el personal de l’entitat. L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a l’entitat a fer front a noves necessitats per tal d’adaptar els diferents programes i serveis a la nova realitat en un context de crisi sanitària, social i econòmica.

Per l’any 2021 està previst desplegar un Pla de Comunicació, consolidar el Servei d’Atenció de les Addiccions a Lleida-Pirineus (Balaguer) i iniciar la prospecció a la demarcació de Girona per la creació l’any 2022 del Servei d’Atenció de les Addiccions a aquesta demarcació.

La Fundació Bosch Aymerich amb el seu compromís amb labor de Projecte Home Catalunya i amb l’àmbit de la salut i l’educació, ha signat un conveni de col·laboració amb Projecte Home per contribuir en aquest Projecte Horitzó 2022  d’innovació per a l’eficiència l’abordatge a les addiccions. La signatura del conveni va tenir lloc  el passat dia 25 de març de 2020 i va comptar amb la presència de na Elena Cabarrocas, Patrona, d’en Antonio Bosch, Patró i d’en Rafael Faus, Gerent de la Fundació Bosch Aymerich i d’en Oriol Esculies, Director de Projecte Home Catalunya i d’en Jordi Feu, Director de l’Àrea de Gestió i Comunicació de Projecte Home Catalunya.