2021

Conveni de col·laboració amb Hospital de Sant Joan de Déu – Brain SJD Unitat de neuromodulació

L’Hospital de Sant Joan de Déu ha posat en marxa el Projecte Brain SJD. Aquest projecte té l’objectiu d’una banda canviar el paradigma d’estudi de les malalties neurològiques en nenes i nens per orientar-lo cap a una visió integrativa a l’estudi de cada cas, aportant coneixement de diferents especialitats, i de l’altra, desenvolupar teràpies innovadores i personalitzades, sempre que sigui possible. Aquestes es classifiquen en teràpies de neuroestimulació cerebral, teràpia moduladora a través del metabolisme i la plasticitat neuronal, teràpia gènica i cel·lular.

Dins del Projecte Brain s’inclouen 5 grups de malalties neurològiques: Epilèpsia i trastorns del moviment, metabolisme sinàptic, malalties neuromusculars, trastorns de neurodesenvolupament i trastorns de salut mental. La neuromodulació és una tècnica que actua modificant l’activitat dels circuits neuronals específics sense causar lesions al teixit nerviós.

En el marc del Projecte Brain, l’Hospital de Sant Joan de Déu ha prioritzat la posada en marxa d’una nova Unitat de Neuromodulació que estarà basada en dos tipus de teràpies no invasives, per avançar en el tractament i la investigació de les malalties neurològiques en infants: concretament en l’estimulació transcranial elèctrica i l’estimulació transcranial magnètica. La unitat de neuromodulació constarà de tres sales: sala 1 (diagnòstic amb TMS – estimulació magnètica); sala 2 (tractament amb rTMS – estimulació magnètica repetitiva); sala 3 (tractament amb TDCS – estimulació elèctrica).

L’Hospital de Sant Joan de Déu ha posat en marxa el Projecte Brain SJD. Aquest projecte té l’objectiu d’una banda canviar el paradigma d’estudi de les malalties neurològiques en nenes i nens per orientar-lo cap a una visió integrativa a l’estudi de cada cas, aportant coneixement de diferents especialitats, i de l’altra, desenvolupar teràpies innovadores i personalitzades, sempre que sigui possible. Aquestes es classifiquen en teràpies de neuroestimulació cerebral, teràpia moduladora a través del metabolisme i la plasticitat neuronal, teràpia gènica i cel·lular.

Dins del Projecte Brain s’inclouen 5 grups de malalties neurològiques: Epilèpsia i trastorns del moviment, metabolisme sinàptic, malalties neuromusculars, trastorns de neurodesenvolupament i trastorns de salut mental. La neuromodulació és una tècnica que actua modificant l’activitat dels circuits neuronals específics sense causar lesions al teixit nerviós.

En el marc del Projecte Brain, l’Hospital de Sant Joan de Déu ha prioritzat la posada en marxa d’una nova Unitat de Neuromodulació que estarà basada en dos tipus de teràpies no invasives, per avançar en el tractament i la investigació de les malalties neurològiques en infants: concretament en l’estimulació transcranial elèctrica i l’estimulació transcranial magnètica. La unitat de neuromodulació constarà de tres sales: sala 1 (diagnòstic amb TMS – estimulació magnètica); sala 2 (tractament amb rTMS – estimulació magnètica repetitiva); sala 3 (tractament amb TDCS – estimulació elèctrica).

La Fundació Bosch Aymerich col·labora amb el Projecte Brain SJD, per a l’adquisició dels tres equips necessaris per a la sala 2 on es farà el tractament amb rTMS, estimulació magnètica repetitiva. A la signatura del conveni han intervingut el Sr. Manel del Castillo Rey, Director General de l’Hospital de Sant Joan de Déu i la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch , patrons de la Fundació Bosch Aymerich.

La finalitat del tractament serà millorar la mobilitat i la força de la mà perjudicada degut a un dèficit motor. Es comptarà amb pacients provinents de neurologia, neurocirurgia i, probablement, oncologia.

Com les distonies o síndrome de Tourette. Mentre que en el primer cas els pacients pateixen contraccions musculars repetitives i involuntàries, al segon pateixen de tics fònics i motors. La idea és disminuir aquests símptomes. Provindran de neurologia i psiquiatria.

Com a autisme, TDAH, síndrome de Rett. Els lòbuls del cervell destinats a l’atenció no estan desenvolupats en comparació al d’un cervell sa. L’objectiu serà millorar l’atenció del pacient.

Les crisis d’epilèpsia tenen lloc quan l’activitat neuronal al còrtex és excessiva o anormal. La finalitat és reduir el nombre de crisis epilèptiques.