https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Conveni de Col·laboració amb la Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor: Projecte Dona Kolors - El Lloc de la Dona - Fundació Bosch Aymerich
2021

Conveni de Col·laboració amb la Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor: Projecte Dona Kolors – El Lloc de la Dona

Dona Kolors és un projecte d’emprenedoria social. És una firma de roba creada per a dones que ofereix una oportunitat laboral i econòmica a dones en situació d’exclusió social, necessitades d’autonomia emocional, social i econòmica.

Dona Kolors neix l’any 2012 sota el paraigües de El Lloc de la Dona, un Centre d’Atenció a dones vinculades amb l’exercici de la prostitució i/o víctima de trata amb fins d’explotació sexual, gestionat des de fa més de 30 anys per la Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor al Raval de Barcelona. Aquest centre, ofereix serveis d’acollida i informació, atenció sociosanitària, atenció psico-social, orientació, formació i inserció laboral.

A més, des dels diversos projectes que porta a terme l’entitat, es treballa en la sensibilització i  la transformació social, denunciant aquelles situacions d’injustícia que afecten a les dones.

La Fundació Bosch Aymerich ha establert una concessió d’ajuda econòmica per a l’any 2021, per ajudar a impulsar aquest projecte que té per objectiu la inserció laboral dones en situació de prostitució i /o d’exclusió social a través de la seva professionalització a la industria tèxtil.

Durant l’any 2021 l’activitat duta a terme ha permès avançar en el primer objectiu general que es plantejà pel projecte, promoure la formació i inserció sociolaboral en el sector tèxtil de dones que viuen en contextos de prostitució. S’han pogut formar a un total de 12 dones, de les quals 5 han finalitzat la formació l’ 2021 i 7 més que l’han iniciat i la finalitzaran durant l’any 2022.

Els objectius específics del projecte “Dona Kolors” són:

  • Formar i capacitar a les dones per a l’exercici professional de costureres.
  • Acompanyar el procés d’inserció laboral per obtenir una ocupació estable i de qualitat.
  • Incrementar el percentatge de sostenibilitat del projecte amb l’augment de vendes i  difusió  del projecte.
  • Augmentar el posicionament de la marca a través dels mitjans de comunicació, les xarxes  socials i les  campanyes de sensibilització.

L’impacte social que ha generat el projecte l’any 2021 ha estat favorable ja que ha permès obtenir els recursos econòmics necessaris per al sosteniment de 5 dones i les seves famílies durant tot l’any i una més durant 3,5 mesos i també ha estat significatiu en la vida de les dones en la millora de la seguretat i estabilitat emocional; el reforç de les seves autoestimes, confiança en elles mateixes i les seves potencialitats; l’apoderament i augment de l’autonomia pel que fa a la pròpia sostenibilitat i la gestió de la vida quotidiana; la consolidació dels seus aprenentatges i reforç de l’expertesa en costura que les dota d’un currículum amb experiència molt òptim per a la inserció laboral en altres tallers tèxtils i fins i tot per altres ocupacions.

Perfil de les dones que han rebut la formació

Auditoria final projecte Congregació de les Germanes Oblates del Santíssim Redentor per PKF Attest