https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Conveni de Col·laboració amb la Coordinadora Europea de Famílies nombroses - European Large Families (ELFAC): Projecte Targeta europea i xarxa europea de municipis - Fundació Bosch Aymerich
2020, 2021

Conveni de Col·laboració amb la Coordinadora Europea de Famílies nombroses – European Large Families (ELFAC): Projecte Targeta europea i xarxa europea de municipis

La Coordinadora Europea de Famílies Nombroses – European Large Families Confederation (ELFAC) es va constituir el 2004, reunint les Associacions de Famílies Grans a tot Europa. La Confederació representa més de 60 milions de ciutadans europeus que pertanyen a gairebé 9 milions de famílies nombroses.

Els objectius de la Confederació són representar els interessos socials i econòmics de les famílies amb nens, en general, i les famílies nombroses, en particular, com l’entorn més apropiat per criar els nens, integrar-los en la societat i donar suport mutu i solidaritat entre generacions; així com la promoció, el desenvolupament i la unitat del moviment de les grans organitzacions familiars.

La Coordinadora Europea ha impulsat la creació de la targeta europea per a famílies nombroses que té com a objectiu facilitar a les famílies nombroses d’un país europeu poder acreditar-se com a tal quan viatgin a un altre país i puguin d’aquesta manera accedir a certs beneficis i avantatges, tant públics com d’altres que s’aconsegueixin amb associacions per a famílies nombroses.

Assemblea General ELFAC amb representants de diferents associacions, Brusseles 2019
Imatge cedida per ELFAC

Un altre dels seus projectes ha estat la creació de la xarxa de municipis europeus per a famílies nombroses, que té com a objectiu la posada en marxa d’una xarxa de municipis que desitgin potenciar les polítiques de suport a famílies amb plans i estratègies concretes per arribar a ser certificats com a municipis amigables amb les famílies.

En aquest àmbit, la Fundació Bosch Aymerich manifesta el seu compromís amb aquesta entitat, amb la signatura d’un conveni per a la concessió d’un ajut econòmic per dur a terme el projecte de la targeta europea i la xarxa de municipis durant l’any en curs.

Tarjeta europea de família numerosa

Xarxa Europea de municipis Family-Friendly

El Secretari General de la ONU, va citar la xarxa Europea de Municipis com un exemple de bona pràctica en el seu informe anual sobre la implementació dels objectius de l’any internacional de la família.

Al febrer de 2020 es va firmar un acord amb l’Observatori Portugués de Municipis Familiarment Responsables per a la seva integració a la Red, el que ha suposat la incorporació d’una vintena de municipis d’aquest país.

Al febrer de 2020 també es va fer una reunió a Brusel·les amb el gabinet de la vicepresidenta de la Comissió Europea per a la Demografía, Dubravka Suica, així com alguns membres del Parlament Europeo, per presentar els projectes de la xarxa i la targeta.

Al novembre de 2020 es va realitzar en línia el 1r. congrés de la Xarxa Europea de Municipis Amics de la Família, sota el títol: “Durant el Covid, benestar de les famílies en una Europa familiar”.

Al desembre de 2020, 81 municipis portuguesos van rebre la qualificació com a “family-friendly”, en un acte celebrat a Lisboa.

El 25 de febrer de 2021 es va realitzar la primera Memoria de la Red Italiana de Municipios Family-Friendly, la primera red nacional promovida per la red europea.

Al març de 2021 va tenir lloc la 2ª Convenció Europea de Municipis Family Friendly, orientada a la formació pràctica i l’exposició de bones pràctiques dels municipis de la xarxa.

El 17 d’octubre ELFAC va participar a Atenes al congrés internacional sobre al canvi demogràfic organitzat per l’Associació de Famílies Numeroses de Grecia ASPE.

Al desembre de 2021 es va presentar el web ELFAC al Festival de la Familia organitzat per la Provincia Autònoma de Trento, en el que, a més, es va atorgar el diploma com a nous membres de la Xarxa Europea a 28 municipis italians.

La fundació Bosch Aymerich està referenciada entre els “sponsors” de la Xarxa Europea de Municipis Family Friendly.

Auditoria final projecte Targeta europea i xarxa europea de municipis per PKF Attest