2023

Fundació Barcelona i Família : Rehabilitació centre educatiu Carena

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Barcelona i Família durant l’any 2023 per ajudar a renovar la cuina i la biblioteca del centre educatiu Carena per convertir-la en un espai polivalent.

La Fundació té per objecte la satisfacció de necessitats de la família i els seus membres mitjançant tasques esportives, benèfiques, etc.

La finalitat d’aquest  projecte  és  realitzar les millores en les  instal·lacions del  centre educatiu d’activitats  extraescolars  i sobre tot fer les adaptacions a les actuals normatives de seguretat, control d’incendis, evacuacions i qüestions mediambientals.

El centre ofereix als pares un ampli i variat ventall d’activitats en línia amb les exigències dels moments actuals per joves de 6 a 18 anys. En un clima alegre i de confiança Carena col·labora amb les famílies en l’organització dels temps lliure.

El centre atén a més de 200 famílies de classe mitja , algunes d’elles amb beques i famílies nombroses amb recursos econòmics baixos.