2023

Fundació Jubert Figueras – Programa” Allotgem a Esplugues famílies que cuiden”

Aquest és un projecte de col·laboració en el qual hi participen l’Hotel Esplugues, la Fundació Bosch Aymerich i la Fundació Jubert Figueras.

La FBA ha signat un conveni d’ajudes per a un període de tres anys amb la Fundació Jubert Figueras per a l’oferiment d’allotjament a les persones cuidadores de malalts que han de viure allunyades de la seva residència habitual com a conseqüència d’una malaltia.

La Fundació Jubert Figueras desenvolupa actualment tres programes, Allotgem, Acompanyem i Família Amiga, destinats a donar suport material i emocional a les persones cuidadores desplaçades lluny de casa seva per acompanyar un familiar malalt, ingressat o en tractament en un centre hospitalari de l’àrea metropolitana de Barcelona. I concretament, persones cuidadores que no tenen recursos per pagar els costos d’aquest desplaçament –allotjament, menjars fora de casa, transport- i es troben, per aquesta circumstància, en situació d’extrema vulnerabilitat i elevat risc d’exclusió social.

La Fundació Jubert Figueras disposa d’onze pisos, a prop dels grans hospitals de referència de la ciutat i àrees d’influència de Barcelona, Badalona i L’Hospitalet. Les famílies són  derivades des de les Unitats de Treball Social dels hospitals. S’ha ofert allotjament a més de 1500 famílies, que han pogut descansar en un llit després de passar el dia a l’hospital, acompanyant a un familiar malalt. Donada la gravetat de les patologies que es deriven als hospitals terciaris, les estades solen ser llargues, amb una mitjana de 41 dies per família als pisos. S’ofereixen més de 9000 pernoctacions (room/nights) cada any. (Dades extretes de la Memòria 2021).

Moltes de les famílies que allotgem ens demanen un allotjament per a estades breus, per a ser sotmesos a controls dels tractaments rebuts, o per una visita prèvia per entrar en un estudi. Han d’estar a Barcelona entre 1 i 4 dies, per a ser visitats a l’hospital on seran sotmesos a diferents proves. Gràcies a aquests acords, moltes famílies amb pocs recursos poden garantir la continuïtat del seu procés terapèutic, en condicions dignes i sense necessitat d’endeutar-se.

Es  treballa en estreta col·laboració amb els Serveis de Treball Social dels grans hospitals de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també amb les entitats de suport a les persones malaltes que no tenen recursos d’allotjament i ens contacten perquè acollim acompanyants i pacients convalescents (AACIC- CorAvant, AECC, Infància Solidaria…).

El projecte “Allotgem a Esplugues famílies que cuiden” forma part del programa Allotgem.

L’objectiu general és oferir allotjament temporal a persones malaltes greus i/o a les famílies cuidadores, amb pocs recursos, desplaçades del seu domicili habitual per un ingrés o un tractament hospitalari.

Amb el conveni signat amb la FBA s’incrementen els recursos d’allotjament que disposa la FJF, que podrà disposar de 2 habitacions dobles  a l’Hotel Esplugues i així poder disminuir el nombre de les famílies no ateses. Es podrà oferir allotjament a més de de 100 famílies, desplaçades i amb pocs recursos, de persones cuidadores de malalts greus cada any.