2023

Fundació Suñol – Programa educatiu Fundació Suñol 2023-2025

La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda l’any 2002 i oberta al públic des de 2007, que impulsa un projecte per afavorir la difusió i la producció artística contemporània, actuant sobre diversos eixos:

La conservació i difusió de la Col·lecció Suñol Soler, que sota diferents formats i lectures, es mostra tant a la seu pròpia com en espais externs, en col·laboració amb reconegudes institucions culturals.

Manté un compromís amb la creació contemporània actual mitjançant la producció i organització d’exposicions i activitats sobre temes, artistes o projectes d’interès en l’entramat artístic espanyol.

A més, impulsa programes públics i projectes educatius al voltant de l’art contemporani dirigits a una diversitat de col·lectius i en diàleg amb diferents agents, en col·laboració amb la Fundació Glòria Soler. El conjunt d’iniciatives col·laboren amb la proposta cultural de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir i ampliar la plataforma de coneixement contemporani.

Els programes educatius són un eix primordial de l’activitat de la Fundació Suñol. A través del seu Programa Educatiu la Fundació Suñol pretén facilitar recursos i generar espais de trobada i d’intercanvi entorn de l’art contemporani, adreçats a una pluralitat de públics des d’una perspectiva col·lectiva, creativa, reflexiva i crítica.

A més de les pròpies finalitats fundacionals de difusió de l’art contemporani, així com de les obres i dels artistes que conformen la Col·lecció Suñol Soler, és voluntat de l’entitat oferir recursos pedagògics i generar un espai de trobada i d’intercanvi entorn de l’art contemporani des d’una perspectiva col·lectiva, creativa, reflexiva i crítica.

El Programa Educatiu de la Fundació Suñol va adreçat a una pluralitat de públics, que es podria segmentar en dues categories:

Centres educatius

Visites, tallers, recursos per a l’aula, treball amb artistes, accions puntuals o programes de llarg recorregut per imaginar i ampliar els punts de vista sobre el nostre món, per compartir preguntes i respostes i per ser lliures de crear, qüestionar, opinar i debatre. Prioritzem el treball qualitatiu amb els centres, als que acompanyem abans, durant i després de realitzar una activitat amb nosaltres. Així podem ser més flexibles i ajustar-nos a les seves necessitats i interessos.

Públics diversos

Amb Art a prop la Fundació Suñol acosta l’art contemporani a les residències de gent gran. Per altra banda, forma part de la xarxa Apropa Cultura, una xarxa inclusiva d’institucions culturals que s’uneixen per a facilitar l’accés a la cultura a les persones en situació de vulnerabilitat de la mà de les entitats socials. Alhora, conjuntament amb l’equip de Sant Joan de Déu, s’ha iniciat la co-creació d’un programa educatiu i divulgatiu al voltant d’obres de la Col·lecció Suñol Soler que s’han traslladat al propi centre.