2020

Gran Teatre del Liceu: Il·luminació de vitralls Wagnerians

Amb motiu del 20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu, després de l’incendi que va patir l’any 1994, s’ha dut a terme una rehabilitació d’un tresor que ha estat amagat.
Durant més de 80 anys, els vitralls que il·lustren una de les grans obres de Wagner al vestíbul del Cercle del Liceu que ara es poden veure des del carrer Sant Pau.
Les obres de Restauració de la façana del Gran Teatre del Liceu han estat dutes a terme per l’arquitecte Xavier Fabré.
Els vitralls del Cercle del Liceu que donen al carrer Sant Pau havien estat tapiats per finestrons de fusta des de l’any 1930. Només podien ser apreciats des de l’interior del Cercle del Liceu.


La gran novetat ha estat la intervenció de la il·luminació, en aquest sentit la Fundació Bosch Aymerich ha col·laborat amb el Gran Teatre del Liceu aportant un fons econòmic per a la il·luminació dels vitralls. En segons quines ocasions i celebracions, la façana del Liceu tindrà diferents colors per l’efecte dels llums LED.

El projecte d’Il·luminació s’ha dut a terme durant l’inici de la Temporada 2021 i ha finalitzant al febrer de 2022.

IL·LUMINACIÓ INTERIOR A EXTERIOR

Després de realitzar diverses proves per avaluar el número de focus a instal·lar, la seva potència i ubicació, així com la temperatura de color adequada, s’ha instal·lat el sistema d’ il·luminació Magic Eye

Consta d’un projector de làmpada halògena i LED que a través de diverses lents permet definir amb un feix de llum uniforme i precisió extraordinària qualsevol objecte o obra d’art. Per les seves petites dimensions passa totalment desapercebut i afavoreix a l’arquitectura de l’espai. És per aquest motiu que és un sistema molt usat en entorns museístics, ja que aporta gran valor a l’obra il·luminada per la seva gran precisió i qualitat d’enfocament, completament regulable en intensitat de llum i amb una reproducció cromàtica entre el 95-100%. És, a més, un sistema que no produeix deteriorament en l’obra.

El procediment d’instal·lació ha estat conseqüent amb les característiques arquitectòniques i ornamentals de l’espai, tot buscant la màxima discreció pel que va suposar la instal·lació de projectors en els llums del sostre de la sala i la realització d’una instal·lació elèctrica amagada en el sostre de l’estança. Elements addicionals que van ser necessaris: la retirada del sostre i els seu posterior muntatge va requerir fusters especialistes, a més d’una instal·lació suplementaria de tres focus en el darrer vitrall per evitar ombres de la barana projectades a l’exterior.

Il·luminació sala interior
Estat dels vitralls pre-restauració
Estat dels vitralls post – restauració


IL·LUMINACIÓ EXTERIOR A INTERIOR

Després de realitzar diverses proves per avaluar el millor sistema donat el seu emplaçament exterior i les fluctuacions lumíniques que condicionen l’espai, s’ha decidit instal·lar una línia de LED contínua.

Instal·lació de línia de LED continua en tot el perímetre extern dels vitralls. Aquesta línia s’ubica en l’interior del tancament de vidre de seguretat que els protegeix de l’exterior. Una solució pròpia de la il·luminació arquitectònica, sobretot funcional, que realça l’espai i genera un ambient d’il·luminació general suau que no és agressiu amb l’enllumenat públic.

Il·luminació vitralls des de l’exterior (façana C. Sant Pau)

Per les pròpies característiques de la solució adoptada i les necessitats de la instal·lació elèctrica del sistema, es van requerir treballs auxiliars en el ram de paleta per totes les tasques de reconstrucció i repintat que es van haver de realitzar. Era un projecte amb uns requeriments tècnics i d’integració importants i força restrictius.

Auditoria final de projecte Gran Teatre del Liceu: Il·luminació de vitralls Wagnerians per PKF Attest