2022

Material fisioterapia per al Centre de Dia del Hospital de Santa Llúcia

La Fundació Privada del Hospital de Santa Llúcia ha sol·licitat un nou espai a Castelló d’Empúries per oferir suport i el servei a les persones que formaven part del Centre de Dia, que va quedar paralitzat degut a la pandèmia de covid-19, així com a persones de la comarca que sol·liciten aquest servei.

Amb ell lloguer d’aquest nou espai proper a l’entitat es permetrà generar un conjunt de serveis professionals molt bons tant pels servei de centre de dia com el servei residencial aprofitant els espais exteriors tant de la Residencia Toribi Duran com del futur espai de centre de dia.

Està previst que l’espai interior tingui capacitat per a un centre de dia de 30 places així com uns equipaments exteriors com pista de futbol 7, pista de pàdel i piscina exterior que permetria millorar molt més la varietat d’activitats i suports a la gent gran de la població.

El Centre de Dia es crea amb l’objectiu de cobrir la necessitat d’oferir un servei diürn a les persones grans de la comarca de l’Alt Empordà amb servei de transport per acompanyar les persones ateses al domicili habitual oferint una rutina diària, així com el foment de l’autonomia.

El servei del Centre de Dia s’adreça a persones grans de la comarca de l’Alt Empordà que sol·licitin el servei, així com les persones usuàries del Centre de Dia de la Fundació Privada Hospital Santa Llúcia, que degut a la situació de pandèmia de la covid-19, no han pogut accedir al servei.

El Projecte de Centre de Dia és un centre rehabilitador on es treballarà la Teràpia Ocupacional a partir d’activitats que fomentin el manteniment de les capacitats de les persones ateses a partir de l’exercici de tasques funcionals, amb l’objectiu de mantenir l’autonomia de les persones ateses.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada del Hospital de Santa Llúcia per ajudar a l’adquisició del material de fisioteràpia que necessiten al nou Centre de Dia (bicicleta estàtica, infraroig, espatllera, màrfegues, passarel·la, pedals)

Els resultats que es vol obtenir per part de la Fundació Privada Hospital Santa Llúcia és un alt percentatge en manteniment de l’autonomia així com un alt nivell de qualitat de vida per a les persones ateses del servei.