2024

Reforma integral del Centre de Cultura de la Colònia de Sant Pere – Mallorca

El projecte de reforma integral del Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere neix de la necessitat d’adequar els seus espais per fer-ne un ús més funcional i cumplir amb la normativa vigent el codi ètic de l’edificació, que estableix quins són els requisits que que ha de complir un local de pública concurrència. Els més importants són els relatius a l’accessibilitat, la seguretat en cas d’incendis, la protecció enfront el renou i l’estalvi energètic.

La proposta es basa en situar una zona d’accés independent des de la via pública, que aquest accés estigui adaptat i que doni a un vestíbul des d’on es pugui accedir a les sales, zona de banys i el bar amb un petit espai d’atenció als visitants.

Es preveu canviar les actuals instal·lacions i tractar els paraments en contacte amb l’exterior per garantir un aïllament tèrmic i acústic correcte.

Es proposa anivellar la zona de l’escenari amb la resta de l’espai per permetre acollir actes de diferents formats utilitzant plataformes desmuntables en funció de les necessitats de cada activitat.

Aquestes propostes són un punt de partida que han de ser millorades amb l’elaboració del projecte, amb l’estudi de cada normativa i amb les aportacions dels futurs usuaris.