2022

Renovació museogràfica i eficiència energètica Colònia Vidal a Puig  Reig – Fundació Vidal

A Catalunya existeixen aproximadament un centenar de colònies tèxtils, situades al voltant de les conques fluvials, pobles vius que han evolucionat al llarg de mes de cent anys i que son la peça mes destacable del paisatge industrial català.

Construïdes durant la revolució industrial de segona meitat del segle XIX, les colònies catalanes son un fenomen singular en el mon.

Les colònies tèxtils formen part del procés d’industrialització a Catalunya, tant pel model empresarial, industrial i social que van desenvolupar, com perquè constitueixen un dels trets mes singulars del paisatge fluvial.

El Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig neix l’any 1994 de la ma de la Fundacio Vidal amb l’objectiu de gestionar i mantenir viu el patrimoni material i immaterial de la Colònia amb finalitats d’estudi, exposició i difusió. La Fundacio Vidal, treballa per la preservació del patrimoni i la difusió de la seva historia mitjançant l’ activitat museística.

El Museu ens proposa conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900 fent un recorregut per l’interior de la Colònia Vidal que fins a l’actualitat ha conservat el patrimoni en la seva totalitat. La Colònia Vidal ha estat inclosa dins el catàleg d’Icones Turístiques de Catalunya com a símbol del patrimoni de la Revolució Industrial.

Les colònies, petits pobles equipats amb els serveis basics per mantenir autònomament una població dedicada de ple a la fabrica, neixen en zones rurals a prop del riu a partir de mitjans del segle XIX.

A Catalunya, les colònies industrials son molt més que un fenomen econòmic i urbà. En aquests nous nuclis de població es va desenvolupar una intensa vida social, cultural i religiosa impulsada pels seus propietaris i moltes vegades delegada a directors, capellans i Mestres.

La Colònia Vidal disposa d’una bona connexió amb Barcelona i el seu àmbit metropolita. Es troba, per tant, ben situat en relació a un important mercat de consum turístic i segona residencia i també d’empreses d’alt valor afegit interessades en un entorn amb una imatge pròpia i de qualitat.

Actualment es realitzen tasques orientades a la conservació, difusió i estudi del patrimoni cultural de la Colònia Vidal. En aquest sentit, també realitzen un programa educatiu amb activitats i visites educatives.

Les activitats educatives permeten descobrir el funcionament i el procés de producció,

El projecte presentat te com a propòsit convertir el museu en referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial configurant-lo com un centre de dinamització cultural i educativa així com millorar l’eficiència energètica de l’edifici de la seu central.

En aquest sentit, el projecte respon a tres eixos fonamentals:

• L’ampliació del discurs museogràfic a traves del treball de nous formats i discursos com per exemple l’elaboració d’innovadors continguts digitals.

• La millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la seu central, utilitzant l’energia renovable, pròpia del segle XXI.

• L’enfortiment de la vessant educativa, a traves de la promoció de visites dirigides tant a les escoles com a experts en cultura i educació i també al públic en general. Les visites (neutralitzades, lúdiques o guiades) proposen fer un recorregut per l’interior de la Colònia Vidal per tal de conèixer com era la vida i el treball en una colònia tèxtil del 1900.

Aquests tres eixos pretenen fomentar accions i productes culturals d’elevada qualitat artística i tècnica així com generar espais de mobilització i trobada entre agents culturals, educatius i tot tipus de públics. El seu aprenentatge i expansió es basarà en un intercanvi mutu d’experiències a traves de la posada en marxa d’activitats amb un fort component intercultural i innovador, amb especial atenció a l’audiovisual. Al mateix temps, es pretén treballar en clau de proximitat a través de les propostes de renovació museogràfica i educativa.

L’objectiu general és millorar i adequar el Museu de la Colònia Vidal com un agent territorial per estimular la dinamització cultural i educativa en el procés de transformació del museu en un referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial.

D’aquest objectiu se’n deriven les accions principals on la Fundació Bosch Aymerich ha signat  un conveni de col·laboració per ajudar a la  Fundació  Vidal  per ajudar a convertir el museu en referent de la industrialització tèxtil a Catalunya i del llegat del patrimoni industrial configurant-lo com un centre de dinamització cultural i educativa.

Es vol dur a terme el projecte de climatització amb energies renovables de l’espai Teatre Nou, que es troba a l’edifici principal del Museu i adequació de les carboneres com a espai de visita.

Acció 1 d’eficiència energètica

Es vol dur a terme el projecte de climatització de l’espai Teatre Nou, que es troba a l’edifici principal del Museu.

Espai Teatre Nou sobre el qual es vol fer la intervenció de climatització

La rehabilitació d’aquest espai, reconvertit en sala polivalent, ja es va dur seguint criteris de sostenibilitat, instal·lant una coberta tipus hivernacle, que permet un lleu control de la temperatura mitjançant l’obertura o tancament de les finestres zenitals i de la malla tèrmica que cobreix la sala gran.

Tanmateix, per tal de que l’espai pugui ser utilitzat de manera optima durant els dotze mesos de l’any, necessita un sistema de climatització complementari. Aquesta climatització combinarà l’ús d’energia solar amb el d’aparells elèctrics de climatització.

La climatització de l’espai polivalent ha de permetre el seu aprofitament durant tot l’any. Aquest espai serveix per acollir els grups escolars, per dur-hi a terme tallers formatius complementaris a la visita, accions puntuals de formació, actes institucionals per a empreses o grups de treball, entre altres.

Acció 2: Ampliació del discurs museogràfic

Aquesta activitat representa una acció de continuïtat ja que en el Museu es treballa constantment cap a la renovació del discurs museogràfic i l’ampliació de l’oferta museogràfica. Vinculat a l’acció 1, es vol crear un nou espai expositiu referent a les fonts d’energia.

Des de la seva creació, la colònia va comptar amb dues fonts d’energia, una renovable (energia hidràulica) i una fòssil (carbo).

Aquestes dues fonts d’energia ja formen part del discurs museogràfic del museu. Tanmateix, mes d’un segle mes tard, les fonts d’energia utilitzades per a l’activitat humana han evolucionat.

Incorporar l’energia solar en el discurs, permet ampliar la reflexió respecte les fonts d’energia i l’aprofitament dels recursos naturals. I la instal·lació de l’energia solar a l’edifici central del museu es pot dur a terme de tal manera que els visitants la puguin conèixer-ne el funcionament de primera ma si acompanyem aquesta instal·lació amb un suport expositiu adequat.

Acció 3: Incorporació de les carboneres com a espai de visita

També vinculada a les dues accions presentades anteriorment, es proposa l’adequació de les carboneres com a espai museogràfic.

Les carboneres son un seguit d’estances subterrànies que servien per al transport i la crema i combustió del carbo necessari per fer funcionar la maquina de vapor.

Detall de l’estat actual de les carboneres de la colònia

La incorporació de les carboneres com a espai museogràfic complementa la part explicativa referent a les fonts d’energia.

La rehabilitació de les carboneres per a poder ser visitades dotaria al museu d’un nou espai amb un marcat caràcter d’experiències per als visitants.