2022

Transformació Pati Llar d’Infants La Vall – Associació  Tamarell  pel  Foment de l’Educació

La Vall és una escola concertada, situada a Bellaterra (Vallès Occidental) en la qual acompanyen els alumnes —i també les famílies—, des de la llar d’infants fins que accedeixen a la Universitat, i els ajuden a preparar-se perquè arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

La Vall pertany a la Institució Familiar d’Educació, un grup educatiu que actualment té tretze escoles a Catalunya i Balears que sumen més de 8.000 alumnes i 700 professionals de l’educació que atenen diàriament més de 5.000 famílies. Institució Familiar d’Educació es va constituir l’any 1969 per iniciativa d’un grup de famílies amb la finalitat de promoure i gestionar col·legis a Catalunya que oferissin un model educatiu de qualitat en el qual es valorés a les persones per sobre de tot.

A La Vall, treballen, des de 1973, per posar el seu coneixement pedagògic i la seva experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills. Ho fan a través de l’atenció personalitzada a cada alumne, fomentant l’excel·lència acadèmica en la diversitat, promovent la cerca de la veritat i la pràctica de les virtuts cristianes, com a base de la seva vida personal, familiar i social.

El seu projecte educatiu s’inicia amb els més petits de la casa, els infants de Llar. Un dels pilars fonamentals del mètode pedagògic de l’etapa d’Educació Infantil és disposar d’un entorn segur, estimulant, atractiu, emocionant, socialment enriquidor i familiarment coherent. En aquest context, els espais exteriors, concretament el pati, són zones essencials en els quals l’infant explora, descobreix, investiga, observa, indaga, assaja, examina… i que haurien d’estar pensades per tal que el nen i la nena puguin dur a terme aquestes vivències experimentals i enriquidores per al seu creixement maduratiu.

Per aquest motiu, s’ha estudiat com adequar el pati de Llar per transformar-lo en un espai més saludable a través de la incorporació d’elements naturals, com la fusta, troncs, escorça, sorra, i per convertir-lo en un entorn que estimuli l’aprenentatge a través del joc i del desenvolupament de les funcions, motrius, cognitives i socials. Aquesta transformació inclou a més elements que permetin la diversificació d’activitats a l’exterior creant espais multifuncionals i flexibles.

Des de la Fundació Bosch Aymerich recolzem el projecte educatiu que duu a terme la Institució La Vall i s’ha col·laborat en la transformació del patí de la Llar d’Infants per adequar-lo a les necessitats actuals per disposar d’un entorn segur i enriquidor per als nens i nenes de la Llar d’Infants.

https://lavall.institucio.org/ca/actualitat/inauguracio-del-pati-de-llar

Les actuacions que s’han realitzat han estat:

Incorporació al pati de Llar una petita part del pati de Primària, concretament el rectangle adjacent i que està situat 1,80 metres per sota, per tal d’ aconseguir doblar la superfície útil, que ha passat a ser de 300 m2 aproximadament. S’ha fet l’adaptació corresponent: per esmorteir el paviment del nou espai, s’ha cobert amb una capa de sorra de 40 cm , s’han afegit un tobogan i unes escales adossades que connecten el pati de dalt i el de baix, s’han afegit els següents elements: porxo, entarimat de fusta de pi Douglas en forma de ronyó, troncs naturals en horitzontal, deu peces de troncs naturals simulant seients:

Transformació del pati de dalt és el que es correspon a l’actual pati de Llar. S’ha recobert aquesta zona, que estava pavimentada (asfalt), amb una tarima de fusta per donar més calidesa. També s’ha recobert el petit sorral amb escorça d’arbre per evitar la humitat retinguda en la sorra actual. S’han afegit elements de fusta per a potenciar el joc, la creativitat, la socialització i la psicomotricitat dels nens: troncs, calaix de jocs i eines, cabana de fusta i taula d’experimentació (cuineta de jocs):