La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Patrons

LEGAL

 • OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web fundacioboschaymerich.org (en endavant, LA WEB), del que és titular FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH (en endavant, FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH).

La navegació pel lloc web de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 • IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

EL FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH.
 • El seu nom comercial és: FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH
 • El seu CIF és: G61049359
 • El seu domicili social està a: C/ Tuset 20-24 3º – 08006 Barcelona 
 • Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número 1012

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 933012222

E-mail: info@fundacioboschaymerich.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 • CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH dels seus continguts o serveis.

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 • PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH I AYMERICH, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

 • PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH nos preocupamos por la privacidad y la transparencia.

A continuación, le indicamos en detalle los tratamientos de datos personales que realizamos, así como toda la información relativa a los mismos.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH

G61049359

C/ TUSET 20-24. 3º – 08006 – BARCELONA

info@fundacioboschaymerich.org

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a info@fundacioboschaymerich.org o C/ Tuset 20-24, 3º. 08006 BARCELONA.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.

 •  Tratamiento de los datos de los contactos web.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales y/o newsletters. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.
 • Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Mailchimp, con la finalidad de Envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, con la finalidad de Copias seguridad de los datos.. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 • Tratamiento de los datos del correo electrónico.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.
 • Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios  y/o  productos.
 • Consentimiento del interesado: Contacto y envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios  y  productos en base al interés demostrado acerca de nuestros productos y servicios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 •  Tratamiento de los datos de videovigilancia.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

 • En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito (requisito legal).

Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 • Tratamiento de los datos de candidatos a becas.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de Gestionar la selección de los candidatos a becas gestionadas por la entidad y tratamiento de imágenes en el caso de los beneficiarios a las becas, sean  becados. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el becado o candidato a la beca, siempre respetando los plazos previstos por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades. en el caso del tratamiento de imágenes los datos se suprimirán cuando el interesado así lo solicite (excepto los que figuren en hemerotecas).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Gestionar la solicitud de selección y gestión de los becados
 • Consentimiento del interesado: Captación de las imágenes para la publicación en los medios informativos que utilice la entidad tales como web y/o redes sociales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

 • Todos los medios informativos que utiliza la empresa para la publicación de las actividades, con la finalidad de comunicación de imágenes para los medios informativos de empresa.

Transferencias de datos a terceros países

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Facebook, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Microsoft Corporation, con la finalidad de Copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
 • Twitter, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://twitter.com/en/privacy.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 • POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 •  Personalització o preferència: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

CookiesNomTipusPropòsitMés informació
_ga _gat _gidGoogle AnalyticsDe tercersRecollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten.Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
_wordpress_[hash] _wordpress_logged_in_[hash] _wp-settings-{time}-[UID]TècnicaDe tercersCookies tècniques de WordPress que permeten visualitzar la pàgina, mostrar contingut i interactuar amb ella sense obtenir cap informació de l’usuari.Centre de privacitat de WordPress: https://es.wordpress.org/about/privacy/
_gdpr%5Bprivacy_bar%5D _gdpr[allowed_cookies] _gdpr[allowed_cookies]Política de cookiesPròpiaFuncionament d’avís de cookies i privacitat.En la pròpia pàgina web
_PREF _VISITOR_INFO1_LIVEPreferència YouTubeDe tercersCookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google.Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
_YSC_GPSAnàlisiYouTubeDe tercersMiden las reproducciones de videos realizadas por el usuario y registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video”. También registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS y los vídeos más recientes que se han visto en un navegador específico.Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a info@fundacioboschaymerich.org o C/ Tuset 20-24, 3º. 08006 BARCELONA.

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.

 1.  Tratamiento de los datos de los contactos web.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales y/o newsletters. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.
 • Consentimiento del interesado: Enviar comunicaciones comerciales, inclusive por vía electrónica.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Mailchimp, con la finalidad de Envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, con la finalidad de Copias seguridad de los datos.. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 1. Tratamiento de los datos del correo electrónico.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Atender su solicitud.
 • Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios  y/o  productos.
 • Consentimiento del interesado: Contacto y envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios  y  productos en base al interés demostrado acerca de nuestros productos y servicios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 1.  Tratamiento de los datos de videovigilancia.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

 • En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito (requisito legal).

Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.

 1. Tratamiento de los datos de candidatos a becas.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de Gestionar la selección de los candidatos a becas gestionadas por la entidad y tratamiento de imágenes en el caso de los beneficiarios a las becas, sean  becados. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las finalidades descritas.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Todos los datos se suprimirán cuando finalice la relación con el becado o candidato a la beca, siempre respetando los plazos previstos por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades. en el caso del tratamiento de imágenes los datos se suprimirán cuando el interesado así lo solicite (excepto los que figuren en hemerotecas).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

 • Ejecución de un contrato: Gestionar la solicitud de selección y gestión de los becados
 • Consentimiento del interesado: Captación de las imágenes para la publicación en los medios informativos que utilice la entidad tales como web y/o redes sociales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

 • Todos los medios informativos que utiliza la empresa para la publicación de las actividades, con la finalidad de comunicación de imágenes para los medios informativos de empresa.

Transferencias de datos a terceros países

Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

 • Facebook, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Microsoft Corporation, con la finalidad de Copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Cláusulas tipo de protección de datos. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
 • Twitter, con la finalidad de Publicación de imágenes/videos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. Puede consultar información adicional en: https://twitter.com/en/privacy.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH proceden de: El propio interesado.