Un personatge d'enorme magnitud. Més de 500 obres defineixen a Josep Mª Bosch Aymerich FR