POLÍTICA DE PRIVACITAT

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH

G61049359

C/ TUSET 20-24. 3r – 08006 – BARCELONA

info@fundacioboschaymerich.org

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@fundacioboschaymerich.org o C / Tuset 20-24, 3º. 08006 BARCELONA.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1.  Tractament de les dades de contactes web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH provenen de: El propi interessat

 1. Tractament de les dades del correu electrònic.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de Videovigilància.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de candidats a beques.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de selecció de candidats per a beques gestionades per l’entitat i el tractament d’imatges en el cas dels beneficiaris a les beques. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Totes les dades es suprimiran quan finalitzi la relació amb el becat o candidat a la beca, sempre respectant els terminis previstos per la legislació en matèria de prescripció de responsabilitats. En el cas de tractament d’imatges, les dades se suprimiran quan així ho sol·liciti l’interessat (excepte les que figurin en hemeroteques).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestionar la sol·licitud de selecció i gestió dels becats.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la seva publicació en els mitjans informatius utilitzats per l’entitat com web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius utilitzats per l’entitat per a la publicació les d’activitats.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar més informació a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar més informació a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.
 • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar més informació a: https://twitter.com/en/privacy.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades d’entitats

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH tractem la informació que ens faciliten les persones interessades facilitada per les persones interessades amb la finalitat de realitzar l’estudi del projecte presentat així com la gestió de la corresponent subvenció en el cas de ser aprovat i enviar comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa d’entitats, valoració i aprovació de subvencions als projectes presentats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar la còpia de seguretat de les dades. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot trobar més informació a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIO PRIVADA BOSCH AYMERICH provenen de: El propi interessat.