PATRONAT I EQUIP DIRECTIU

[tb-dynamic provider=’__current_post’ post=’current’ source=’post-title’ force-string=’first’ ]


La composició del Patronat que actualment consta en el registre de Fundacions de la Generalitat, es el següent:


Patronat (9 membres)

Angel Sáez (President), Xavier Nolla (Vice-president), Antoni Bosch (Secretari), Elena Cabarrocas (Vocal), Mn. Ramon Corts (Vocal), Àngel Dutras (Vocal), Andrés Escarpenter (Vocal), Josep Maria Pujol (Vocal), Montserrat Ribó (Vocal).

Comissió permanent (3 membres)

Antoni Bosch, Elena Cabarrocas, Àngel Dutras.