La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

Centres de Dia Stima: Beques Josep María Bosch Aymerich per a la promoció i l'autonomia de la gent gran de més de 65 anys

En el seu àmbit d'actuació, la Fundació Bosch Aymerich té com a objectiu ajudar al benestar de les persones grans i aquesta és la  raó per la qual s'han creat les Beques Josep María Bosch Aymerich per a la promoció i l'autonomia de la gent gran major de 65 anys.

La finalitat d'aquestes beques és ajudar a la gent  gran  de més de 65 anys o menors de 65 amb patologies associades a la gent gran, a pagar parcialment el cost econòmic d'estada en els centres de dia Stima quan compleixen uns requisits establerts prèviament.

Hi haurà tres tipus de beques:

Tipus A. Per a aquelles persones que no tinguin la qualificació de dependència i, per tant, no podran sol·licitar la prestació econòmica.

Tipus B.  Per a persones en situació de dependència que puguin sol·licitar la prestació.

Tipus C.  Per a aquelles persones que tinguin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional, siguin o no susceptibles de percebre la prestació vinculada al servei. Només per a usuaris amb 5, 3 o 2 dies complets.

La durada de les beques s'aplicarà segons el tipus de beca premiada i s'exercirà un control econòmic on s'informarà a la Fundació mensualment en un balanç actualitzat de l'estat de les beques.

Els centres de dia Stima, estan ubicats a Madrid, a les zones d'Aluche, Embajadores i Moratalaz. Són establiments totalment dissenyats per dotar a les persones grans del més alt nivell de confort i adaptació a les diferents activitats que es duen a terme en els centres, seguint rutines permanents, progressives i adaptades per als seus pacients.

La idea de col·laborar amb els centres de dia de Stima sorgeix de la bona pràctica que s'està exercitat amb la gent gran en aquests centres de dia i concretament al centre de dia de Moratalaz, que ha estat molt ben rebuda pels veïns de la zona, ja que era una zona amb pocs serveis.