La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN LA RESTAURACIÓ DELS ESPAIS DE LA RECTORIA DE LA PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE BARCELONA

La Fundació Bosch  Aymerich, dins dels seus àmbits d’actuació, té  com a un  dels seus objectes  la cultura i l’arquitectura. Amb  aquesta finalitat  aquest any  s’ha signat  un conveni de col·laboració amb la Parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona per a dur a terme una restauració dels  espais  actuals de la  rectoria de la  Parròquia, que  està  previst  que es  realitzi en  un termini de  3  anys (2020, 2021 i 2022).

Aquest projecte vol  aconsseguir acondicionar la rectoria, amb  un conjunt  d’espais  i sales que s’utilitzen en l’acció social que du a terme la parròquia i on  s’han anat realitzant algunes feines de manteniment des de la seva construcció,  però que mai ha estat objecte d’una actuació de rehabilitació integral i que permetran atendre millor les necessitats de la Parròquia i del barri.

La  signatura del  conveni de col·laboració  va tenir  lloc el  passat  dia 12 febrer  amb la  presència del d’en  Mossèn Ramón  Corts  i   Blay, en representació  de la  Parròquia de la  Puríssima  Concepció,   la Sra. Elena  Cabarrocas, i el  Sr.  Antoni  Bosch, patrons  de la  Fundació Bosch  Aymerich.