La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

Conveni de col·laboració amb l’Associació d’Integració i Desenvolupament d’Intel·ligència límit (acidH)

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) és una entitat declarada d’Utilitat Pública que des de 1994 treballa per l’atenció de les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i Discapacitat Intel·lectual (DI) lleugera. La principal funció de la qual és la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i dedicada a millorar la seva qualitat de vida.

La missió de l’acidH és millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit, mitjançant una atenció integral, independentment de la seva etiologia i de si hi ha algun altre trastorn, per què això assoleixin el major grau d’autonomia possible.

Les persones amb IL són aquelles que les seves capacitats intel·lectuals es troben just per sota del que es considera normal segons la OMS. A més presenten un dèficit en la capacitat adaptativa, almenys en dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials / interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.


Aquests dèficits fa que siguin persones especialment vulnerables amb dificultats personals, socials, educatives i laborals per a enfrontar-se a les exigències de l’entorn, essent necessari ajustar els suports a cada persona.

La Fundació Bosch Aymerich col·labora amb l’acidH en l’Estudi per a la Recerca Clínica amb  pacients amb Intel·ligència Límit (IL), la concessió d’aquests ajuts s’ha  fet per a un període de tres anys.

El projecte consisteix en:

  1. La realització de diferents estudis clínics sobre la millora de la qualitat de vida de les persones amb Intel·ligència Límit o Discapacitat Intel·lectual Lleu en àmbits com el dèficit cognitiu, les capacitats adaptatives o l’envelliment.
  2. Enguany s’han realitzat diferents proves cognitives i qüestionaris a 30 persones usuàries de l'acidH per tal de poder detectar aquells aspectes que ajudin a millorar la seva qualitat de vida.

Per raons ètiques, aquelles persones participants que siguin assignades al grup de control rebran el tractament al finalitzar l’estudi.

La signatura del  conveni de  col·laboració  va tenir  lloc el 19  de juny  de 2020 i va  comptar  amb la presència del Sr. Eduard Ballester, gerent de l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà, la  Sra. Elena Cabarrocas, patrona de la  Fundació  Bosch  Aymerich  i el  Sr.  Antoni  Bosch,  patró de la Fundació  Bosch Aymerich.