La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

Conveni de col·laboració amb l’Associació per a la Investigació, Formació i Assistència Sanitària en el Medi Natural - Associació Mountain Medicine-

L’Associació per a la Investigació, Formació i Assistència en el Medi Natural, d’ara en endavant Associació Mountain-medicine (www.mountain-medicine.org), és  una entitat sense ànim de  lucre que impulsa principalment cursos de formació de medicina  de  muntanya, ofereix assistència sanitària en el medi natural i dona suport a projectes d’investigació.

Des de fa  5  anys, en l’àmbit de la formació, l‘Associació Mountain-medicine, realitza múltiples cursos dirigits a un ampli col·lectiu de persones interessades a la comarca i fora d'ella a un alumnat que procedeix de diferents àmbits i amb motivacions diferents, adaptant els cursos a les seves necessitats:  cursos  bàsics d’assistència sanitària immediata, cursos de rescat per a professionals  que tenen relació amb l’emergència  sanitària i el rescat a la  muntanya, continuïtat amb la  diplomatura en  medicina de  muntanya.

L’oferta  assistència  s’adreça principalment a  donar  cobertura a carreres i actes esportius en el  medi natural,  des de  la  càrdio-protecció de  mitges maratons de muntanya  a l’assistència  sanitària  d’emergència  en  raids de llarga  durada.

Un altre dels objectiu de Mountain-Medicine  és  formar  a professionals sanitaris  a ser capaços d'atendre una emergència a la muntanya i en general al medi natural, on el temps d'arribada dels serveis d'emergències són més prolongats que en zones urbanes.

La  Fundació  Bosch  Aymerich, ha  signat  un conveni  de col·laboració  amb l’Associació Mountain-Medicine, coneixedora  del  gran  esforç que  suposa  tenir  bons professionals  sanitaris i de rescat de  muntanya  i   contribueix  en  la  concessió  d’una beca,  a executar en  tres  anys,  per a la  projecció  de  cursos  i  la  publicació de  libres  d’assistència  sanitària de  muntanya, escrits  pel  Dr.  Enric  Subirats.  

La signatura del  conveni  va  tenir  lloc el  dia 29 de  maig de 2020 amb la  presència del  Dr. Enric  Subirats, per part de l’Associació per  a la  Investigació, Formació  i Assistència  Sanitària i Medi  Natural (Mountain-Medicine) i del  Sr.  Xavier Nolla,  patró de la   Fundació   Bosch  Aymerich.