La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

COORDINADORA EUROPEA DE FAMÍLIES NOMBROSES - EUROPEAN LARGE FAMILIES Confederation (ELFAC): Projecte Targeta europea i xarxa europea de municipis

La Coordinadora Europea de Famílies Nombroses - European Large Families Confederation (ELFAC) es va constituir el 2004, reunint les Associacions de Famílies Grans a tot Europa. La Confederació representa més de 60 milions de ciutadans europeus que pertanyen a gairebé 9 milions de famílies nombroses.

Els objectius de la Confederació són representar els interessos socials i econòmics de les famílies amb nens, en general, i les famílies nombroses, en particular, com l'entorn més apropiat per criar els nens, integrar-los en la societat i donar suport mutu i solidaritat entre generacions; així com la promoció, el desenvolupament i la unitat del moviment de les grans organitzacions familiars.

La Coordinadora Europea ha impulsat la creació de la targeta europea per a famílies nombroses que té com a objectiu facilitar a les famílies nombroses d'un país europeu poder acreditar-se com a tal quan viatgin a un altre país i puguin d'aquesta manera accedir a certs beneficis i avantatges, tant públics com d'altres que s'aconsegueixin amb associacions per a famílies nombroses.

Assemblea General ELFAC amb representants de diferents associacions, Brusseles 2019
Imatge cedida per ELFAC

Un altre dels seus projectes ha estat la creació de la xarxa de municipis europeus per a famílies nombroses, que té com a objectiu la posada en marxa d'una xarxa de municipis que desitgin potenciar les polítiques de suport a famílies amb plans i estratègies concretes per arribar a ser certificats com a municipis amigables amb les famílies.

En aquest àmbit, la Fundació Bosch Aymerich manifesta el seu compromís amb aquesta entitat, amb la signatura d'un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic per dur a terme el projecte de la targeta europea i la xarxa de municipis durant l'any en curs.

La signatura del conveni va tenir lloc el passat dia 27 d'abril amb la presència del Sr. Antoni Bosch Carrera, secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich, la Sra. Elena Cabarrocas, vocal i patrona de la Fundació Bosch Aymerich i el Sr. Raúl Sánchez, Secretari General de l'European Large Families Confederation.