La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

Fons Documental Bosch Aymerich

La proposta de Fons documental Bosch Aymerich sorgeix de la voluntat, per part del Patronat de la Fundació Bosch Aymerich, de conservar el llegat del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich i crear un arxiu definitiu que pugui arribar a ser consultat per investigadors interessats i serveixi com a base per a la difusió i coneixement de la seva trajectòria professional i de la seva vida. Donat l’escàs coneixement a nivell nacional i internacional que es té de la seva vida i obra. El fons documental s’ha d’inventariar per convertir-se en llegat accessible i de fàcil difusió, no només per als arquitectes i enginyers, si no també per a investigadors, historiadors, etc.

El responsable del projecte ha estat el Sr. Emilio Moncada Durruti, arquitecte especialitzat en Edificació i Urbanisme i amb experiència en gestió de projectes de gestió documental, organització d’arxius i aplicacions informàtiques, així com amb un gran coneixement del sector, que ha coordinat un grup d’ajudants.
Les labors de conservació i inventariat del Fons documental del Sr. Josep Ma. Bosch Aymerich es van iniciar el mes de juny de 2020, atès que en el seu inici, al març de 2020 es va veure interromput pel confinament originat per la covid-19. Han estat sis mesos de treball profitosos que han aportat uns resultats molt satisfactoris.

El volum aproximat del fons és de 250 metres lineals de documentació (capses, carpetes, planeres, formats especials, plànols, etc). La documentació estava recollida en suports delicats (paper vegetal, fotografia, paper còpia, sulfuritzats, etc.)

L’arxiu té un volum de 1.643 unitats d’instal·lació: 20.504 plànols, continguts en 862 tubs de plànols, 772 caixes de documentació i 9 calaixos en armari planer.
S’han comptabilitzat 2.743 entrades o línies d’informació, 1.505 en caixes de documentació i 1.238 en tubs de plànols.

La documentació que conté l’actual arxiu, entre la qual hi destaquen els projectes d’arquitectura, urbanisme i enginyeria, constitueix un valuós recurs per conèixer i completar la visió del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich des de l’enfocament de la seva tasca com a arquitecte, enginyer i urbanista. Els arxius del Sr. Josep Ma Bosch Aymerich constitueixen un ingent llegat patrimonial d’una de les figures més destacades de l’univers urbanístic i arquitectònic català i espanyol.