La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina: Beques de suport a l’educació de nois i noies d’ESO i Batxillerat del barri del Raval

Des dels seus inicis, l’any 1979, la Fundació Gavina treballa al barri del Raval de Barcelona, per respondre de manera global a les necessitats vitals i socials d’infants, joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social.

Des de la Fundació Gavina es promociona la qualitat de vida infantil i familiar oferint activitats i serveis amb l’objectiu de dur a terme una acció compensadora, sempre des d’una perspectiva de prevenció i educació, i com a proposta per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i el seu entorn.

L’any 2020 ha estat un any marcat per l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19, el qual ha desencadenat, especialment en el barri del Raval de Barcelona, un increment considerable de famílies ateses pel Gavina que s’han vist afectades greument d’una manera directa, algunes d’elles amb la pèrdua inevitable de la feina.

Amb aquesta realitat agreujada per l’augment de la bretxa digital a causa de la pandèmia, la Fundació Bosch Aymerich, col·labora en el projecte de suport a adolescents i joves per una educació en igualtat d’oportunitats mitjançant unes beques de suport a l’educació, que beneficiaran a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social d’edats compreses entre 12 i 22 anys, vinculats als projectes de la Fundació Gavina.

Aquest projecte pretén prevenir el fracàs i l’abandonament escolar prematur, propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a què adolescents i joves en situació o risc d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir èxit acadèmic i potenciar en els adolescents i joves que estudien ESO, Batxillerat, Graus mitjos o superiors, o Universitat, la continuïtat en els estudis postobligatoris.

El projecte va ser presentat pel Sr. Ricard Huguet, patró de la Fundació Bosch Aymerich, conveni de col·laboració es va signar el 5 de novembre de 2020 per un termini d’execució de tres anys, fins l’any 2022, en la signatura van intervenir el Sr. Jorge Balot, Director de la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, la Sra. Elena Cabarrocas, patrona i el Sr. Antonio Bosch, secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich.