La teva iniciativa, la nostra causa
Accés Privat

La composició del Patronat que actualment consta en el registre de Fundacions de la Generalitat, es el següent:

Patronat (11 membres)

Angel Sáez (President), Xavier Nolla (Vice-president), Antoni Bosch (Secretari), Elena Cabarrocas (Vocal), Mn. Ramon Corts (Vocal), Àngel Dutras (Vocal), Andrés Escarpenter (Vocal), Ricard Huguet (Vocal), Josep Maria Pujol (Vocal), José Antonio Pérez (Vocal), Montserrat Ribó (Vocal).

Comissió permanent (3 membres)

Antoni Bosch, Elena Cabarrocas, Àngel Dutras.

Gerència

Rafael Faus