https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Acidh – Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà: Cap Persona sense serveis essencials d’educació - Fundació Bosch Aymerich
2023

Acidh – Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà: Cap Persona sense serveis essencials d’educació

L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) és una entitat declarada d’Utilitat Pública que, des de 1994, treballa per l’atenció de les persones amb Funcionament intel·lectual límit  (FIL) i discapacitat intel·lectual lleugera (DIL), la principal funció de la qual és  millorar la seva qualitat de vida amb la prestació de serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu, en les diferents etapes vitals.

L’entitat va ser fundada per la germana Montserrat Baró de l’ordre de les Germanetes de l’Assumpció.

L’any 2009 vàrem rebre la medalla d’honor de Barcelona com a reconeixement de la tasca desenvolupada amb aquest col·lectiu. AcidH actualment atén  més de 700 persones usuàries directes.

Des de l’acidH es treballa amb l’objectiu per donar atenció integral,  es a dir, des de l’enfocament de potenciar les seves capacitats, els seus drets, la igualtat d’oportunitats deixant de banda la discapacitat i posant especial atenció en les famílies de risc d’exclusió social que pateixen aquesta situació. L’objectiu general de l’entitat és la inclusió a la societat d’aquestes persones i abordem la intervenció social des d’ una basant d’apoderament, autodeterminació  i treball comunitari en diferents àmbits de la vida de les persones amb FIL i DIL .(Serveis educatius, Servei d’inserció laboral, Programa d’habitatge, Programa d’envelliment actiu, servei d’oci i lleure inclusiu, servei de teràpies psicològica i suport emocional…)

Com a serveis essencials, l’organització, disposa d’una escola ’Escola de Vida Montserrat d’acidH” Centre de secundària concertat amb el  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (Codi de Centre 08059226). En el marc dels estudis d’educació obligatòria,  s’imparteix l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria amb una Modificació Curricular autoritzada pel Departament d’Ensenyament en la Resolució de 4 d’octubre de 2002.

En el marc dels estudis post-obligatoris impartim dos tipus de programes de formació professional bàsica  en l’àmbit de Cuina i Hoteleria, en l’àmbit de l’Oficina i en l’àmbit del Comerç i l’Atenció al Públic. Tots aquestes estudis estan també acreditats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Actualment l’àrea educativa atén a 226 alumnes d’edats compreses entre els 10 anys  i els 23 anys: 167 persones i majors de 23 anys: 59 persones.

Un altra servei essencial és el servei de psicologia i logopèdia  El Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA) va iniciar les seves activitats fa 27 anys a partir de la necessitat detectada d’oferir diferents serveis de salut especialitzats per a les persones amb FIL o DI Lleu, ja que els espais de salut per a la població general no els donava resposta i per tant es quedaven sense oportunitat de tenir aquests suports terapèutics.

El projecte Cap  Persona  sense serveis  essencials d’educació  té com a finalitat fomentar l’ Educació i la salut de les persones amb FIL/ DIL, actuant específicament  per a la millora del seu procés d’aprenentatge, el  benestar emocional i mental,  la seva inclusió social i el seu desenvolupament personal, i per tant en la seva qualitat de vida.

Els processos  d’aprenentatge en el marc de la formació obligatòria (Educació obligatòria de secundaria: ESO) i la post obligatòria (La Formació professional bàsica: FPB), així com les activitats complementàries (reforç escolar, pràctica d’esports, sortides de colònies, arts escèniques, aprenentatge d’idiomes…),  són imprescindibles per aconseguir una formació integral de la persona i una inclusió social, especialment amb aquestes persones tant vulnerables. El projecte també contempla l’adquisició de material informàtic (ordinadors portàtils i tablets ) a l’alumnat per millora les seves competències en les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)

Un cop completat aquests processos  de formació i adquisició d’habilitats pe part de les persones FIL i DIL, l’entitat acidH disposa d’un servei d’inserció laboral acredita per la Generalitat de Catalunya. Aquest servei d’inserció laboral, facilita la recerca de feina en empreses ordinàries per aquest col·lectiu i a més a més dona suport a les empreses en el manteniment del lloc de feina d’aquestes persones. Es a dir l’entitat acidH,  disposa d’un servei integral complementari a la formació, que permet, un cop assolit els coneixements i la pràctica necessària,  la possibilitat d’ aconseguir una feina estable que permetrà a aquestes persones viure d’una forma més independent i està inclosos dintre la societat com a qualsevol altra ciutadà.

La intervenció social  comença en el procés d’acollida. Les famílies que s’adrecen a l’acidH són acollides, per una comissió d’experts, que orienta a les famílies (la majoria de famílies venen redirigides  d’ altres serveis públics i privats que no han sabut diagnosticar i orientar aquestes famílies respecte al seu familiar amb discapacitat intel·lectual) i avalua si la persona amb discapacitat intel·lectual encaixa amb el perfil de persona usuària que l’acidH està especialitzada per donar suport. Així assegurem que podrem acompanyar-la de forma adequada per aconseguir una vida més independent i inclusió social.

Al mateix temps els serveis socials de l’entitat elaborant un diagnòstic socioeconòmic de la persona i l’entorn familiar per disposar dels seu perfil socioeconòmic i valorar les necessitats econòmiques que necessitaran per rebre tots els suports adients. L’entitat acidH fa recerca de beques i ajudes a persones sòcies, Fundacions privades, donants puntuals, col·laboradors, administracions públiques..  per poder cobrir aquesta despesa que no pot cobrir la persona usuària o la seva família

Durant el procés d’acollida, en l’àmbit de la formació, si la persona està entre els 10 i 23 anys s’adreça a l’àrea educativa per tal de valorar els seu procés d’aprenentatge i valorar si pot incorporar-se a l’ensenyament obligatori o post obligatori i quines activitats complementàries ( reforç escolar, pràctica d’esports, sortides de colònies, arts escèniques, aprenentatge d’idiomes…)  encaixarien, segons el perfil de l’alumne, per millorar les seves habilitats social.

Si la persona té més de 23 anys s’adreça a altres serveis de l’entitat (Programa d’inserció laboral, programa d’habitatge, programa d’oci i lleure, escola d’adults, programa a la capacitat jurídica….)

En l’àmbit de la salut mental, la intervenció comença en una primera visita, on s’avaluen els dominis de qualitat de vida de la persona per tal de poder desenvolupar després un pla d’intervenció individualitzat, facilitant els suports que necessita perquè pugui començar a fer el seu projecte de vida i d’aquesta manera augmentar el seu nivell de benestar i autonomia.

Aquesta finalitat es vol aconseguir facilitant l’accés als serveis del Centre de Psicologia i Logopèdia d’AcidH (CPLA) que ofereix serveis d’assessorament, diagnòstic, teràpia i formació, i està especialitzat en atendre el col·lectiu de persones amb FIL/ DIL.

El 83,3% d’usuaris que s’han ates al CPLA durant l’any 2021-2022 presenten un diagnòstic de trastorn mental afegit a la discapacitat intel·lectual. Els perfils més freqüents son els  trastorns del espectre autista (20%) i els trastorns afectius (com depressió o trastorn bipolar amb un 15%).