https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Art a la carta Fundacio Suñol i Fundació Glòria  Soler - Fundació Bosch Aymerich
2022

Art a la carta Fundacio Suñol i Fundació Glòria  Soler

La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim de lucre creada l’any 2002, que obre al públic la Col·lecció Suñol Soler i impulsa un projecte per afavorir la difusió i la producció artística contemporània.

La Fundació Glòria Soler és una entitat privada sense ànim de lucre, creada el 2015 a iniciativa també de Josep Suñol Soler en memòria de la seva mare, Glòria Soler i Elías, amb la finalitat de promoure i recolzar programes de caràcter social i filantròpic.

A través dels seus programes educatius la Fundació Suñol, amb la col·laboració de la Fundació Glòria Soler, pretén facilitar recursos i generar espais de trobada i d’intercanvi entorn de l’art contemporani, adreçats a una pluralitat de públics des d’una perspectiva col·lectiva, creativa, reflexiva i crítica.

Sessió d’Art a la carta a la Fundació Suñol . Alighiero Boetti “Mille novecento settantotto” 1978 (Imatge cedida Fundació Suñol)

Art a la carta és un recurs educatiu que parteix de la Col·lecció Suñol Soler. Consta d’un seguit de càpsules amb contingut relacionat amb pràctiques, procediments i metodologies de l’art contemporani. Cada càpsula planteja un tema diferent i proposa dur a terme accions inspirades en una selecció d’obres del nostre fons d’art. Els temes plantejats són pretesament oberts i transdisciplinars i l’aplicació de les accions és flexible, de manera que cada docent i cada grup que hi participa s’apropia del recurs, adopta un rol actiu i el pot treballar a mida. Les càpsules són independents entre sí: es pot realitzar una tria del tema o dels temes que més interessa tractar i treballar només les que es desitgin.

Les càpsules s’orienten a generar vincles entre la vida i l’art, tot fomentant un aprenentatge significatiu i competencial. Busquen desenvolupar processos d’observació, reflexió, diàleg i creació en els participants, així com el respecte i l’escolta activa. Les seves activitats es plategen com a detonants del desig de continuar investigant, descobrint i compartint.

Degut a la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, el programa Art a la carta té més validesa que mai perquè aporta recursos pedagògics i creatius que es poden aplicar a qualsevol lloc i context. Per aquest motiu, des de la Fundació Suñol i la Fundació Glòria Soler es vol ampliar aquest recurs educatiu per contribuir a fomentar la participació cultural.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Suñol i la Fundació Glòria Soler que permetrà ampliar el nombre de càpsules del Menú, tot incloent temes d’interès i afavorint el ventall d’opcions a les escoles, la qual cosa potenciaria les possibilitats educatives del programa i eixamplaria el seu abast per arribar a nous públics.

Gràcies a aquest conveni el menú actual ha passat de dues a tres càpsules, amb una quarta en preparació.

Càpsula Art amb diners: proposa un ús alternatiu, creatiu i experimental amb finalitats artístiques d’un dels materials més determinants de les nostres vides: els diners. Partint del treball d’artistes com ara Ignasi Aballí i Zush, pretén posar a debat, mitjançant la reflexió i el joc, un fenomen que condiciona la nostra existència i que assumim com a natural. Adreçada als nivells escolars de Secundària i Batxillerat.

Càpsula_L’Espai mental no és així: abecedaris, números, horaris, calendaris… Estructurem la nostra vida al voltant de sistemes d’ordenació. Però aquests paràmetres no responen a lleis naturals, sinó que són convencions que hem creat. La càpsula proposa una sèrie de continguts basats en la creació de noves estructures, de noves realitats, per jugar i qüestionar-nos com ordenem la nostra experiència del món. Adreçada als nivells escolars de 6è de Primària, Secundària i Batxillerat.

Càpsula Animals salvatges, animals domèstics.Com seria un traç salvatge? Com aprenem a domesticar-lo? Què es perd en aquest procés? Partint de l’obra de Luis Gordillo, Fina Miralles i Zush ens deixarem endur pel nostre subconscient per crear imatges indòmites… I perdrem el control del nostre traç, en un exercici de confiança en l’altre i de desaprendre a dibuixar.

A més, la col·laboració amb la Fundació Bosch Aymerich ha permès ampliar els formats disponibles de les càpsules, tot incorporant una modalitat de visita on line que condueix un membre de l’equip educatiu de la Fundació Suñol a través d’una plataforma digital. Les càpsules i les visites corresponents, són un recurs de treball disponible en català i en castellà per a qualsevol centre escolar a Catalunya, Espanya i països d’Amèrica llatina que poden tenir interès. El seu caràcter obert convida a la co-creació del contingut amb les escoles, el seu alumnat i professorat.