2023

CEIP Rosa dels Vents – Recursos per la Formació: infraestructura per portar formadors externs al centre (Colònia de Sant Pere) Mallorca

El CEIP Rosa dels Vents és un centre de titularitat pública, una escola petita i que sosté des de fa set anys un Projecte Educatiu innovador i referent tant a les Illes com en l’àmbit estatal, basat en l’acompanyament respectuós, les pedagogies actives i les bases de la neuropsicologia.

El canvi de mirada cap a la infància i cap a la docència que es proposa des de l’escola Rosa dels Vents ha implicat grans inversions de diners per materialitzar aquestes millores: materials Montessori i Waldorf, estructures de motricitat a l’exterior, adequació dels espais per a la lliure circulació, construcció d’una cúpula geodèsica, formacions contínues per a professorat, etc…

La  FBA  col·labora  amb l’escola Rosa dels Vents per ajudar  als recursos per a la  formació:  per a la  infraestructura de portar formadors externs al centre ampliant les accions previstes en el Pla d’Impacte Educatiu del centre. Aquest pla treballa amb objectius a 4 anys vista i recull les propostes de formació i difusió del Projecte Educatiu, com a tret diferencial i innovador del centre.

Aquesta ampliació preveu:

1. Atendre els viatges i intercanvis d’estades amb representants d’entitats pel treball d’estudis d’investigació superiors

2. Atendre els viatges i intercanvis d’estades amb formadors externs

Les persones encarregades de planificar l’acció i dirigir l’execució seran sempre l’equip Impulsor del centre, format per l’Equip Directiu i la resta de plantilla estable.

D’altra banda, s’involucrarà els infants, especialment aquells del tercer cicle (Comunitat Pre-Insti) donat que a les seves assemblees es prenen acords vinculants i que s’haurà compartit amb ells la línia d’actuació que seria elegida.

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) també forma part del potencial d’acció, donat que s’involucra activament en la vida del centre