2020, 2021

Centre d’Alt Rendiment d’Esquí

2020-2021

La Fundació Bosch Aymerich estudia la creació d’un centre d’alt rendiment per als esports d’hivern que contribueixi al creixement del nivell dels esportistes de país, alhora que incrementi el prestigi i visibilitat de la Cerdanya dins del món de l’esquí.
Es tracta d’un projecte original del Sr. Josep Maria Bosch Aymerich alineat amb la missió de potenciar l’esport. Es considera que, a més, el projecte pot ser un actiu que sumi per a una candidatura dels JJOO d’hivern a la Cerdanya.
En aquest moment el projecte es troba en una fase d’estudi i investigació per validar la proposta de creació del centre i analitzar-ne el format, model i processos clau.
L’objectiu principal del Centre d’Alt Rendiment d’esquí és no buscar el resultat a curt termini d’un esportista reeixit, sinó busca cimentar les bases d’un procés per garantir una “eficiència col·lectiva i massiva”, un model de producció amb valors davant d’un resultat esporàdic individual.

L’objectiu és formar persones amb valors. Oferir una estructura de serveis a la Cerdanya per a l’entorn de la neu, on formem persones que puguin desenvolupar el seu potencial d’esportista d’alt nivell.


El projecte ha contemplat analitzar centres de “formació – competició” nacionals i internacionals per adaptar les condicions del CAR a la millor de les opcions, ja que a la Cerdanya no hi ha una residència per a esportistes que combini estudis i competició. Actualment, els corredors s’han d’anar a Vielha, Jaca, Andorra o els Alps.