2017

Conveni amb Fundació Gresol Projecte Home

Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental fundada l’any 1995 que promou l’autonomia de les persones a través del tractament, la prevenció i la sensibilització de les addiccions a Catalunya. Han ajudat més de 20.000 persones amb problemes d’addicció. Són un equip de 160 professionals, entre treballadors i voluntaris.

El desenvolupament de l’activitat duta a terme per Projecte Home es realitza en uns locals cedits per la Fundació Privada Bosch Aymerich. En el decurs del 2017 es va cedir un local addicional, antigament ocupat per l’arxiu històric del Sr. Josep Maria Bosch Aymerich. Aquest espai ha permés a Projecte Home oferir una millor atenció als usuaris que segueixen programes de tractament, amb un espai més ampli i polivalent que també serveix per a fer trobades, activitats formatives i actes públics. Aquest any 2018 s’ha dut a terme la reforma dels lavabos del local cedit i reformat l’any 2017 que havien quedat tapiats en la reforma.