2020

Conveni de col·laboració amb la Fundació Via Assistencial: Centre Residencial Viladrosa

La  Fundació Privada   Via  Assistencial, Grup  Som   Via  és  una  entitat no lucrativa   d’acció  social,  amb  una   llarga   trajectòria en l’atenció  a persones amb  necessitat de  suport  i/o  en  situació de risc  d’exclusió social.

La  Fundació   Bosch  Aymerich  col·labora  amb  aquesta entitat  amb les  obres de la  construcció  d’un  nou centre  residencial i  que serà  l’únic centre a  Barcelona,  que  oferirà  atenció  a persones  diagnosticades  de  TEA  (Trastorns de l’Espectre  Autista).  

El centre  té  capacitat  per  a 48  persones  i  oferirà  serveis de residència amb allotjament  temporal  o permanent, programes d’inserció  laboral, serveis  ocupacionals,  foment d’hàbits d’autonomia , estimulació cognitiva, suport  psicològic i d’altres serveis adaptats a les  necessitats  dels  seus  residents.

El  Centre  Residencial   Viladrosa,  és  un edifici  de 2.500 m2, que  ha estat  concebut  com un  edifici funcional,  modern  i   de  línies rigoroses que  s’integra  perfectament  amb el seu  entorn, l’edifici  parroquial  de  Sant   Sebastià obra dels  arquitectes Josep  Ma.  Martorell,  Oriol   Bohigas i  David  Mackay.

La  signatura del   conveni de col·laboració  va tenir  lloc el  passat  dia  7  de  febrer  i  amb la  presència del president de  la   Fundació   Via  Assistencial , el  Sr.  Jaume  Viaplana Miralles i  el  Sr.  Andrés  Escarpenter   Ferran,   patró  de la  Fundació   Bosch   Aymerich.

Auditoria final del projecte Centre Viladrosa per PKF Attest