2021

Conveni de Col·laboració Fundació Via Assistencial: Programa Suma Futur

La Fundació Via Assistencial forma part del Grup SOM VIA, un conjunt d’entitats que combina valor social, sanitari i formatiu per promoure impacte i transformació directa en la societat. Cadascuna s’adreça a un col·lectiu específic, però sota la cohesió d’un treball comú, creat amb l’objectiu de posar a l’abast de cada persona, cada necessitat i cada desig un model social innovador, sòlid i rigorós.

Per al Grup SOM VIA l’eix central és la persona i la seva qualitat de vida. Aquesta centralitat és l’actitud que s’aplica a través de l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, la unitat assistencial d’especialitats mèdiques i psicològiques on s’atén de manera integral nens i joves de 0 a 18 anysta.

Amb el seu compromís en la formació dels nens i joves, la Fundació Bosch Aymerich ha col·laborat l’any 2021 en el programa SUMA FUTUR, contribuint a més a més en l’ajut per l’atorgament de 100 BEQUES IMPULS, que la Fundació Via Assistencial, a través de l’Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, ofereix a alumnat, famílies i centres escolars per a la prevenció del fracàs escolar i l’acompanyament de nens i joves amb trastorn d’aprenentatge (TA).

L’objectiu del programa SUMA FUTUR és actuar directament a l’escola per possibilitar el correcte abordatge educatiu i afavorir el desenvolupament d’aptituds perquè tothom pugui completar els seus estudis i fer possible que més persones comptin amb la seva oportunitat de vida.

Aquesta acció és complementa amb les BEQUES IMPULS, una línia d’ajuts individuals en recursos mèdics i psicològics adreçada a estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu per diversitat d’aprenentatge, com són, entre d’altres, la dislèxia, la discalcúlia o el TDAH. Són la solució a cada vida concreta i són compromís perquè ni condicions econòmiques ni manca d’ajut públic siguin impediment en el seu desenvolupament i benestar social.

Una convocatòria anual que va molt més enllà, perquè són la resposta individual i l’accés als recursos mèdics i psicològics d’atenció integral que acompanya cada nena, nen i jove. Són la solució concreta a cada vida concreta i són compromís perquè ni condicions econòmiques ni manca d’ajut públic siguin impediment en el seu desenvolupament i benestar social.

Actualment a Catalunya, un 18% dels alumnes tenen almenys un trastorn del neurodesenvolupament, la majoria dels quals són trastorns d’aprenentatge (TA) i trastorn dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). Les xifres escolars no són gens satisfactòries al nostre país, dins la UE, el territori espanyol torna a ser el que presenta major índex de fracàs escolar amb un 17,9%, mentre que als països nòrdics és del 7%.

La signatura del conveni ha estat realitzada pel Sr. Jaume Viaplana en nom de la Fundació Via Assistencial i de la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch, patrons de la Fundació Bosch Aymerich.

El programa SUMA FUTUR és una aposta per l’ensenyament a partir de contextos reals enriquidors. Per una banda, proporciona les competències que ajuden a identificar l’alumnat en risc d’abandonament i per l’altra, procura les habilitats més efectives en l’acompanyament de l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge.

Es defineix com un programa de transformació i impacte en la comunitat, és creixement docent i també social i que aporta nova solidesa al context educatiu a partir de:

— Accions i iniciatives col·laboratives amb els centres educatius

— Identificar fortaleses, punts de millora i oportunitats del mateix centre educatiu

— Planificació de les activitats

— Seminari en línia “Diversitat a l’aula: detecció i intervenció”

— Sessions d’acompanyament centres educatius

— Avaluació Programa

— Realització Informe Final

SUMA FUTUR connecta valor i oportunitats educatives entre l’alumnat, les famílies, el professorat, els equips d’orientació escolar, les escoles i els centres educatius.