2023

Fundació Brafa – SPES Inclusió a través de l’esport i acompanyament de persones aturades i en risc d’exclusió social

Aquest projecte promou la inclusió laboral a través de l’esport i l’acompanyament de les persones aturades i en risc d’exclusió social

En nombroses ocasions la situació d’atur i la situació d’exclusió social va vinculat al trencament de rutines i està relacionat amb canvis en estil de vida cap a formes més sedentàries o des estructurades. Alhora, les persones en situació d’atur  i/o d’exclusió social es troben amb dificultats quan han d’encarar el procés de cerca d’una nova feina, que va associat amb estats d’estrès emocional. En aquesta situació, fer esport té grans beneficis.

En aquest projecte la Fundació Brafa ofereix de forma gratuïta la realització d’activitat física, de forma regular, a aquest col·lectiu amb l’objectiu de potenciar el benestar corporal, emocional i mental. Aquestes sessions tindran una part de condicionament físic i una altre de pràctica esportiva. La proposta es la realització de de 30 minuts d’activitat: escalfament, circuit de condicionament físic, estiraments. Després es realitzaran 45 minuts de pràctica esportiva: Futbol sala i Futbol 7. El monitor o monitora dirigirà la part d’escalfament i preparació física, arbitrarà el partit i s’encarregarà que hi hagi “fair play” i companyonia entre tots els participants (element clau en l’acció global de Brafa, l’educació en valors a través de l’esport). 

Després de les sessions d’esport, es realitzaran les sessions d’assessorament i acompanyament per a la inclusió social i/o laboral. Per això, es realitzaran sessions d’acompanyament i  d’orientació laboral, que seran personalitzades a les necessitats del grup destinatari i a la seva situació concreta en cada moment (cerca de treball, sector en el que busca treball, fase de realització d’entrevistes, etc.). Es preveu una organització flexible de les sessions per tal de donar resposta a les necessitats específiques.

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la qualitat de vida (tant en l’àmbit de la salut com en l’àmbit emocional i mental) de les persones en situació de d’atur i/o en situació de vulnerabilitat i exclusió social, i aconseguir la reincorporació a la vida laboral de persones en situació d’atur.

Resultats:

•             150 persones aturades que participin en el projecte. 30 que ho facin de manera regular.

•             El 85% de les persones inscrites al projecte participen en les accions formatives i d’acompanyament social i laboral proposades.

•             Tots els participants rebran acompanyament personalitzat per a la inserció social i laboral.

•             El 90% de les persones milloren la seva situació de salut física i emocional.

•             Divulgació del projecte a la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona.

•             El programa es seguirà donant a conèixer entre entitats del Tercer sector i organismes oficials.

•             12 Voluntaris col·laboren en el projecte.

•             Col·laboració amb altres entitats del sector (ONG T’Acompanyem, Servei Solidari, Obra Mercedària, etc.). Ens proposem arribar a tenir relació amb 10 entitats més que les que tenim actualment.