2023

Fundació Futur GironaEst – Beques per al foment de l’aprenentatge i Suport als projectes de l’entitat

La Fundació Girona Est neix per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals, que treballen conjuntament amb l’objectiu de donar suport al barri, amb especial atenció al seu col·lectiu més jove, amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses. La finalitat dels programes que es duen a terme des de la Fundació Girona Est és millorar la qualitat de vida dels seus habitants fomentant l’empoderament dels veïns.

La FBA ha signat un conveni de col·laboració amb aquesta entitat durant un període de tres anys per ajudar a la tasca tan important que es realitza des de la Fundació Girona Est.

Les activitats organitzades per la Fundació Girona Est i les propostes a les quals es dona suport des de la fundació volen donar a conèixer el barri des d’una altra perspectiva, fomentar el positivisme a la zona i aconseguir que el barri s’obri a més gent incrementant la seva diversitat. També es considera molt important el foment de valors com la igualtat i la confiança de les persones que viuen a Girona Est, així com treballar per la igualtat d’oportunitats dels més joves del barri, perquè puguin apropar-se al màxim possible de les que tenen els joves de la resta de la ciutat i del país.

El Projecte de la Fundació Girona Est pretén introduir l’educació, la cultura i l’esport com a eines de transformació social dins els barris de Girona Est (Sant Daniel, Les Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-Roja, Mas Ramada) apostant per un centre de reforç escolar de primària i un programa de mentoria i beques, que reforci l’activitat acadèmica i que es vinculi a la resta de projectes que es duen a terme al territori, amb una mirada educativa, que se centri al foment de l’educació com a un element fonamental entre nens/es i, per últim, que esdevingui una eina per treballar aspectes relacionats amb els hàbits, els valors, les relacions, l’acceptació de les normes, etc.

Promoure l’educació i la cultura com a motors pel canvi entre les persones més joves i vulnerables del barri, pensant en que puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta de joves de la ciutat i del país. Especialment es posarà èmfasi en els espais i moments formatius informals a través del lleure com a complement clau i fonamental a l’educació formal i reglada.

Projecte beques

Millorar la qualitat de vida dels habitants de Girona Est fomentant l’apoderament dels veïns.

Treballar per la igualtat d’oportunitats en l’educació.

Trencar les barreres econòmiques que dificulten els estudis dels joves de l’est.

Projecte mentoria

Procés d’acompanyament, guia i suport entre dues persones que estableixen una relació amb la intenció que el/la mentor/a ajudi a la presa de decisions, en l’adquisició de coneixements i habilitats, tant emocionals com acadèmiques, i posar en valor les fortaleses i aptituds del/la jove mentorat/da amb l’objectiu de facilitar el creixement personal i social d’aquest/a.

Projecte reforç escolar

Que els joves puguin finalitzar les tasques de l’escola abans d’anar a entrenar o fer altres extraescolars per tal que en arribar a casa puguin compartir temps amb família, sopar i anar a dormir d’hora.

La majoria no poden rebre ajuda a casa a l’hora de resoldre les tasques de l’escola. La persona voluntària que els hi faci reforç els ajudarà a resoldre tots els dubtes, per tal que puguin acabar els deures i puguin entendre el contingut.

Associar fer les feines de l’escola a passar bons moments amb nois i noies de la seva edat i no a quelcom avorrit.