2023

Fundació Impulsa – Programa Mentoria Social i Acompanyament Psicopedagògic a joves en situació social i econòmica vulnerable de territoris desfavorits de Catalunya

La Fundació Impulsa promou la igualtat d’oportunitats dels joves i els acompanya en la seva formació, inserció laboral i creixement humà.

Joves que han acabat l’educació secundària obligatòria i seleccionats segons criteris econòmics i de motivació per continuar estudiant, reben suport de la Fundació Impulsa durant 2 o 4 anys per cursar cicles de formació professional (FP).

La Fundació Impulsa va néixer l’any 2015 a la comarca d’Osona i des de llavors s’ha anat ampliant els territoris d’actuació i a dia d’avui s’atenen a joves de les comarques d’Osona, Garrotxa, Berguedà, Moianès, Bages i Baix Empordà i joves de la ciutat de Sabadell i Terrassa.

L’acompanyament als joves Impulsers (nom que s’utilitza per identificar els joves atesos per la nostra entitat) es fa d’una manera integral, oferint suport en diferents àmbits; econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional i el transport; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions transversals i la realització de 25 hores anuals de voluntariat a una entitat; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions i estades formatives a empreses.

Durant l’estada del jove a la Fundació aquest compte amb l’acompanyament de l’equip psicopedagògic de la Fundació.

Es treballa amb una metodologia innovadora i pròpia, el Mètode Impulsa; que aporta valor al territori fent xarxa entre joves i les seves famílies, empreses, centres educatius, mentors, entitats socials i institucions per a garantir la cohesió social.

El Mètode Impulsa s’articula a través dels diferents programes d’actuació (descrits en detall en l’apartat antecedents del projecte) a través dels quals garantim un acompanyament personalitzat i integral als joves becats.

El  conveni  signat, durant  un període de  tres anys, entre  la Fundació Impulsa i  la FBA, se centra en la part específica, més estratègica i que genera més impacte al jove que és el Programa de Mentoria Social i l’Acompanyament Psicopedagògic. A través d’aquest programa el jove rep un acompanyament personalitzat, humà i de proximitat, d’una banda, per part de l’equip psicopedagògic de la fundació (cada jove té assignat un tècnica de referència que està la seu costat, supervisa la seva evolució acadèmica, personal i professional) i d’altra banda, per part del mentor a través del Mètode Impulsa de mentoria social (reconegut per la Coordinadora de Mentoria Social a través de l’obtenció del Segell de Qualitat en Mentoria social l’any 2021).

Així mateix, el projecte es focalitza en dos territoris on la situació econòmica és més feble, en comparació amb la mitjana catalana, el Berguedà i el Moianès. Els motius pels quals es proposa centrar l’ajut en aquestes dues comarques són:

la  sostenibilitat econòmica del projecte de la Fundació Impulsa és garantida en gran part a través de les donacions d’empreses, especialment petites i mitjanes dels diferents territoris d’actuació de l’entitat. En aquest sentit l’objectiu a mig termini és que el cost de l’acompanyament humà i les beques dels joves de cada territori es puguin finançar de manera íntegra gràcies a les empreses del propi teixit productiu. Tot i això, en territoris desafavorits a nivell social i econòmic com és el cas de les comarques de Berguedà i Moianès, -on la Fundació hi actua des del 2019 i 2020, respectivament- aquest objectiu és difícilment assolible, fet que limita l’ajut social que Impulsa pot oferir als joves d’aquestes comarques.

Amb l’ajut de la  FBA  es reforçarà el Mètode Impulsa en aquests dos territoris, el Berguedà i Moianès son comarques en les que hi ha un buit de talent jove (menys joves formats i una baixa retenció de talent) i un teixit empresarial poc reforçat. La combinació d’ambdós factors fa que siguin comarques en què hi ha molts joves que marxen i, per tant, les empreses també notin aquest mancança de talent.