2023

Fundació Montblanc per a la promoció de la dona –  Projecte  Educatiu Global Skills Cantarell

La Competència Global és la capacitat d’examinar i apreciar diferents perspectives i visions del món a escala local, nacional i internacional, desenvolupant les habilitats necessàries per mantenir interaccions obertes i respectuoses amb diferents persones de diferents cultures i contextos socioeconòmics, actuant sempre a favor del bé comú i del desenvolupament sostenible.

La finalitat del Projecte Educatiu Global Skills Cantarell és el desenvolupament personal de les sòcies a través d’unes competències que les preparen pel seu futur. Participar en interaccions obertes, respectuoses i efectives amb altres persones i cultures i  ajudar-les que prenguin les decisions correctes, amb llibertat i responsabilitat, i que actuïn per motius pro socials, fomentant la pro activitat.

Els valors que orienten l’activitat de Cantarell (Lideratge Ètic, Identitat i Obertura al Canvi, Curiositat Intel·lectual i Compromís Social) potencien la dignitat humana i el desenvolupament sostenible.

Global Skills treballa 16 competències, 4 per a cadascun dels valors de Cantarell, que engloben les propostes dels blocs suggerits per l’OCDE.

Cada competència es treballa durant 15 dies a les activitats que s’imparteixen a Cantarell, amb el suport d’una mentora i d’acord amb els pares mitjançant entrevistes periòdiques.

Competències que es treballen:

Lideratge Ètic: integritat, autocontrol, responsabilitat, equilibri emocional.

Identitat i Obertura al Canvi: autoconeixement, autocrítica, adaptabilitat, audàcia.

Curiositat Intel·lectual: Pensament crític, pensament analític, presa de decisions, excel·lència.

Compromís Social: Iniciativa, treball en equip, comunicació efectiva, empatia.

Activitats: Projecte d’estudi, Art & lettering, voleibol, escola de cuina, voluntariat, Sketches, Teatre, preparació pel First Certificate, Leader Code, Shake your brain, pàdel. Els joves participants en el Projecte comprenen edats  d’entre els 7 i els 18 anys i tot i que els usuaris directes oscil·len entre els 95-100, les seves famílies en surten també beneficiades i en conseqüència el seu entorn i la societat sencera. L’associació  Cantarell s’implica  en el futur de la societat, promovent que cada jove es conscienciï sobre la seva dignitat com a persona, els seus talents i l’impacte que les seves accions poden tenir a la societat. Actualment l’entorn social comprès és  Sant  Cugat, Mirasol i Valldoreix.