2023

Hospital Sant Joan de Déu – Adquisició de dos equipaments CliniMACS Prodigy per a la plataforma de teràpies avançades i immunoteràpia en el Pediatric Cancer Center Barcelona

El Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) és un nou centre monogràfic al servei de nens i adolescents amb càncer i les seves famílies, pioner a Espanya i segon d’ Europa.

La instal·lació concentra, en un espai comú, tots els serveis assistencials necessaris per atendre als pacients i les seves famílies, així com els espais dirigits a recerca biomèdica.

L’ objectiu es atendre de forma més eficaç, eficient i adequada a un gran volum de pacients, més de 400 nous casos a l’ any, amb un equip mèdic altament especialitat de l’ àrea d’ oncologia infantil.

Amb el model de recerca traslacional que l’ Hospital Sant Joan de Déu està portant a terme des de fa quasi 20 anys, amb la creació del biobanc o banc de tumors que permet que el que s’ aprèn al laboratori es trasllada ràpidament a l’ assistència dels nostres pacients i viceversa.

La FBA ha signat un conveni amb l’Hospital de Sant  Joan de Déu per a l’ adquisició de dos l’ aparells CliniMACS Prodigy ( Milteny Biotec) que automatitza el processament de cèl·lules des de material de partida al producte cel·lulars en un sol instrument.

La FBA ha signat un conveni amb l’Hospital de Sant  Joan de Déu per a l’ adquisició de dos l’ aparells CliniMACS Prodigy ( Milteny Biotec) que automatitza el processament de cèl·lules des de material de partida al producte cel·lulars en un sol instrument.

Dotar a la unitat de recerca del PCCB de dos dispositius CliniMACS Prodigy ( Milteny Biotec) permetrà disposar de solucions integrades per agilitzar els fluxos de treball de processament cel·lular, des de la separació cel·lular fins al cultiu cel·lular i la formulació del producte final. Permetrà consolidar i ampliar el model de les teràpies avançades, en particular de la teràpia gènica i la immunoteràpia cel·lular en el PCCB, que van guanyant aplicacions cada vegada més eficaces i innovadores , per a oferir als nens i a adolescents noves oportunitats terapèutiques.

El PCCB disposa de 37 habitacions d’ hospitalització, 8 càmeres de trasplantament, 26 boxes hospital de dia, 21 consultes, sales de joc, farmàcia oncològica. La instal·lació dels equipaments en dues de les 4 sales blanques de la plataforma de teràpies avançades i immunoteràpia en el PCCB, permetran poder fabricar el CART-T al mateix centre.

El càncer del desenvolupament més conegut com a càncer infantil afecta a nens, adolescents i adults joves.

Cada any debuten aproximadament 1.200 casos de càncer infantil a Espanya, d’ aquests més de 400 casos son tractats a l’ Hospital Sant Joan de Déu i PCCB

S’origina durant la formació d’ òrgans i teixits , en el procés de desenvolupament de l’ esser humà. En la majoria dels casos les causes son desconegudes.

La incidència del càncer infantil  és d’ 1 cas per cada 200 casos d’ adults. Aquesta baixa incidència fa que el càncer infantil sigui una malaltia minoritària.

No es pot prevenir i la recerca és l’ única via per continuar avançat en el seu coneixement.

Els índex de curació i supervivència tampoc son els mateixos, en general el càncer es cura en un 805 dels casos però en determinats tipus de tumors encara no hi ha esperança de curació.

Aquesta greu malaltia es la primera causa de mort a Espanya entre nens de 5 a 14 anys i la segona en el tram de 15 a 24 anys, després dels accidents.