2020

Hospital Sant Joan de Déu: Kids Corona- Plataforma per a la recerca de la Covid-19 en la població maternoinfantil

Des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, s’ha vist en diferents estudis que la malaltia afecta de manera diferent a població pediàtrica i adulta. El nombre de nens afectats sembla ser molt inferior al d’adults, tot i ser un grup de risc per infeccions respiratòries greus, i quan s’infecten solen patir una forma més lleu de malaltia.


Per donar resposta específiques a les diferents preguntes plantejades i estudiar al comportament de la COVID-19 a la població pediàtrica i gestant s’han i s’estan duent a terme més de 20 projectes de recerca: 16 projectes en població pediàtrica, 3 dels quals basats en enquestes en línia; 3 estudis en població de gestants, un d’ells basat en una enquesta en línia; i 2 estudis (un pediàtric i un a ges-tants) en què participem com a entitat col·laboradora.


S’ha habilitat un nou espai per ampliar el biobanc de l’hospital i poder gestionar les mostres d’aquests projectes simultàniament. També s’ha adquirit equipament per a la recollida i emmagatzematge de les mostres (neveres, congeladors, centrífugues, etc.). De la mateixa manera s’ha creat una plataforma de dades de salut (HDM- KIDS-CORONA) on està indexada tota la informació i les bases de dades dels estudis de la plataforma Kids Corona.
Des d’abril s’han contractat a més de 100 persones per donar suports als diferents projectes.

S’ha creat una plataforma web per comunicar a la societat i als inves-tigadors els avenços i resultats de la plataforma Kids Corona. URL Societat: www.kidscorona.org porta a una pàgina on s’expliquen els objectius i els principals resul-tats en llenguatge entenedor per al públic en general.

Aquest projecte ha estat presentat pel President de la Fundació Bosch Aymerich., el Sr. Angel Sáez, l’acord de col·laboració amb el projecte Kids Corona ’19 es va signar el dia 28 d’abril de 2020 i van intervenir en la signatura el Sr. Manuel del Castillo, Director Gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu, la Sra. Elena Cabarrocas, patrona i el Sr. Antonio Bosch , secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich .

Auditoria projecte final Hospital Sant Joan de Déu: Kids Corona- Plataforma per a la recerca de la Covid-19 en la població maternoinfantil per PKF Attest