2022

Remodelació local nou de l’Associació Centre d’Acompanyament Familiar Ginesta

L’Associació Centre d’Acompanyament Familiar Ginesta, vinculada a les Parròquies de Sant Mateu i Sant Rafael, és present a un dels barris més deteriorats de la ciutat de Barcelona,el barri de la Guineueta, que pertany al districte de Nou Barris.

Compte amb més de seixanta voluntaris de totes les edats que atenen més de noranta famílies del barri, qué es distribueixen en els diferents projectes que es lideren des de l’associació.

El barri de la Guineueta pertany al districte de Nou Barris, una zona tradicionalment situada a les posicions més baixes dels principals indicadors de desenvolupament social i econòmic de la ciutat de Barcelona. La seva situació s’ha vist agreujada en els darrers temps com a conseqüència de la crisi econòmica dels darrers anys i ara, més recentment, ha submergit el barri en una profunda crisi a causa del COVID 19.

Dades oficials publicades per l’Ajuntament de Barcelona manifesten que Nou Barris és el segon districte de la ciutat amb més persones a l’atur i la zona de Barcelona amb la renda familiar més baixa.

D’altra banda, l’informe del districte, presentat pel Departament d’Estudis i Programació de l’Ajuntament de Barcelona el juny del 2019, revela igualment dades significatives sobre el nivell educatiu de Nou Barris:

  • La taxa de graduats en Educació Secundària Obligatòria és del 85,7%, gairebé cinc punts per sota de la mitjana de la ciutat.
  • El percentatge de població sense estudis pràcticament dobla el del conjunt de la ciutat de Barcelona (8% a Nou Barris / 3,1% a Barcelona).
  • Nou Barris és, amb diferència, el districte de Barcelona amb el percentatge més baix de població amb estudis superiors, ja siguin estudis universitaris o Cicles de Formació Professional de Grau Superior (mentre a Barcelona el percentatge mitjà de població amb estudis superiors és del 18% , al districte de Nou Barris només comprèn al 15,3%)

De tot això, se’n deriva que molts nens i joves del barri acumulin al llarg de la seva etapa escolar importants mancances, tant a nivell competencial com en coneixements i en hàbits de treball. El seu aprenentatge s’alenteix enormement, fins al punt d’estancar-se i de generar-hi rebuig i una desmotivació extrema davant dels estudis.

Donada aquesta situació, el setembre de 2013, després de constants contactes amb famílies del barri de la Guineueta a través d’entrevistes de Càritas Parroquial, es va iniciar el PROJECTE LUCAS als locals parroquials de Sant Mateu de la Guineueta, que antigament van ser emprats pel centre d’educació primària Escola Ginesta.

Sis anys després de l’inici de les activitats del Projecte Lucas i per consolidar la tasca educativa es va veure la necessitat de constituir una associació que l’emparés sota un marc legal adequat, per això es va constituir l’Associació Ginesta.

Una associació sense ànim de lucre que permet potenciar aquesta iniciativa del Projecte Lucas i estendre el seu camp d’acció, amb nous projectes que pal·liïn la pobresa socioeconòmica que hi ha al barri de la Guineueta.

El Projecte Lucas és un centre obert a nens i nenes i adolescents en edat escolar perquè puguin estudiar, fer deures i reforçar coneixements en les matèries que els siguin més costoses amb un professor particular. I tot això, a través de la confiança en l’alumne i el reforç positiu constant que permet motivar els alumnes perquè adquireixin els objectius i les metes pròpies de la seva edat.

L’associació, què avui dia és un referent al barri, va engegar el 2020 dos projectes més, el Projecte Simón, destinat a oferir orientació, formació i acompanyament a persones adultes amb risc d’exclusió social, i el Projecte Natzaret, destinat a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació (tots els àpats del dia per a tots els membres de la família), acolliment i seguiment personalitzat de cadascuna de les famílies que atén aquest projecte.

Per donar cabuda a totes les necessitats educatives de les famílies destinatàries de les activitats de l’Associació Ginesta, calia ampliar els locals perquè els existents fins aleshores no permetien ajustar-se a la necessitat real del barri. El Projecte Lucas, en particular, tenia una llista d’espera d’alumnes que no hi podien entrar degut a la manca d’espai.

Local abans de la remodelació

El novembre del 2021, la Fundació Bosch Aymerich va signar un conveni de col·laboració econòmica per ajudar amb les despeses de remodelació del nou local que l’Associació Ginesta ha llogat, per reparar-lo i adaptar-lo als requisits tècnics i a les necessitats dels usuaris.

Les obres es van iniciar el 2021, amb l’objectiu de poder iniciar el curs 2021-2022 ja a la nova seu. Amb la reforma el local compta ara amb una gran sala biblioteca, un despatx d´acollida i set aules per donar una atenció més personalitzada.

Plànol de la nova seu

En aquest local s’acullen les diverses activitats de l’associació en temps i moments diferents, si bé l’ocupació principal és dels nois i noies del Projecte Lucas.