2019

Tercera Edició Beques Estudi pels habitants d’Alp, Das,Urús i Bagà

ACTE LLIURAMENT BEQUES DE LA FUNDACIÓ PRIVADA BOSCH AYMERICH I L’OBRA SOCIAL DE “LA CAIXA”.

Per tercer any es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Bosch Aymerich i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” per a la concessió de beques d’estudi per estudis de grau mitjà o superior i dels estudis universitaris de grau dels habitants dels municipis d’Alp, Das i Urús i Bagà.

El conveni es va signar el 26 de Novembre del 2018, assistint per part de la Fundació els Srs. Xavier Nolla (VicePresident i Director de Masella), Antoni Bosch (Secretari) i les Sres. Elena Cabarrocas (Vocal i membre de la Comissió Permanent de la Fundació) i Maite Martí (Directora Comercial de Masella), i per part de la Fundació Bancària La Caixa els Srs. Jaume Masana (Director Territorial de Catalunya) , i els Srs. Jordi Porta (Director de Zona) i Marc Porta (Director d’Oficina).

L’objectiu de les beques és ajudar a fomentar la millor formació dels habitants de la comarca de la Cerdanya com a mitjà per a potenciar-ne el seu desenvolupament futur mitjançant una població més preparada. És també un dels objectius de la Fundació Privada Bosch Aymerich el retornar via ajudes, a les poblacions allà on hi és present, mitjançant l’activitat empresarial de les seves empreses, part dels beneficis obtinguts per l’activitat d’aquestes.

En l’acte de lliurament hi van participar dels patrons de la Fundació Privada Bosch i Aymerich, directius de Masella i de Caixa Bank, dels alcaldes d’aquests municipis, del President del Consell Comarcal de la Cerdanya i del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Damià Calvet, que amb el seu parlament va cloure l’acte. Entre els parlaments de l’acte es va lloar la iniciativa de les beques-estudi de la Fundació, a  la vegada que es va glossar la figura de Josep M Bosch Aymerich, cofundador de Masella que predicava en l’exemple en la cultura de l’esforç. Així que fidel als principis de l’impulsor de la Fundació, en els parlaments totes les autoritats van emplaçar a tots els joves guanyadors de la importància de l’esforç i la tenacitat en els estudis per tal de garantir bons professionals que en el futur seran el millor actiu per la Cerdanya i el Berguedà.

En aquesta edició es van presentar 42 sol.licituds de les quals es van atorgar 20 beques amb una nota mitjana dels expedients de 7,58 i un valor total de 40.000 euros en beques atorgades.