https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
UIC – Tesi doctoral Josep Ma. Bosch Aymerich - Fundació Bosch Aymerich
2021

UIC – Tesi doctoral Josep Ma. Bosch Aymerich

2021

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya d’una durada de 4 anys per a una tesi doctoral amb el títol “Josep Ma. Bosch Aymerich. Els inicis com arquitecte i l’evolució cap a la figura de consultor i gestor de projectes, entre els anys 1947 i 1960.”

El conveni es va signar el passat mes d’abril amb la intervenció dels patrons de la Fundació Bosch Aymerich, la Sra. Elena Cabarrocas i el Sr. Antoni Bosch i el Sr. Ignacio Vallhonrat, arquitecte encarregat d’endegar aquesta tesi doctoral.

Fins al moment no s’han realitzat investigacions sobre la obra de Josep Ma. Bosch Aymerich, en cap de les seves vessants ni etapes. És per aquest raó que la Fundació Bosch Aymerich col·labora en el projecte presentat per la UIC per donar a conèixer una figura desconeguda en el món acadèmic i que va tenir una gran importància en el desenvolupament econòmic, social i cultural a Catalunya i a la resta Espanya, així com a molts països d’Orient.

L’encarregat d’endegar el projecte ha estat Ignacio Vallhonrat, arquitecte i professor de la UIC que ha decidit enfocar la tesi doctoral en el desenvolupament empresarial i arquitectònic de l’obra d’en Josep Ma. Bosch Aymerich.

El pla d’investigació proposa un estudi de la obra arquitectònica i empresarial realitzada per en Josep Ma. Bosch Aymerich durant el període cronològic específic , on s’analitzarà l’evolució dels seus projectes en el camp de la construcció, la tecnologia, l’estètica i el creixement econòmic de les seves empreses, dins del context econòmic-social i polític.

Per definir l’àmbit cronològic s’estableix com a criteri de delimitació un conjunt de fets que provoquen un punt d’inflexió en la seva carrera com arquitecte, enginyer i empresari, iniciant aquesta investigació a l’any 1947 i finalitzant l’any 1960. L’estudi es focalitzarà en les següents àrees:

a)           Urbanisme, oportunitats de desenvolupament

b)           Gestor, visionari emprenedor de projectes

c)           Empresa, creixement i organització

d)           Arquitectura, formació i influencia

L’objectiu serà estudiar les relacions entre aquests quatre punts destacats en el recorregut laboral d ‘en Josep Maria Bosch Aymerich entre els anys 1947 i 1960. Identificant els elements que tenen en comú i de quina manera els uns depenen dels altres.

El calendari establert per assolir els objectius d’aquesta tesi són:

Any 1: fer un estudi de l’arxiu del Sr. Bosch i redactar un esquema del projecte de tesi.

Any2: avançar en el desenvolupament de la tesi i organitzar un acte de difusió de la figura del Sr. Bosch Aymerich, com a arquitecte en l’àmbit acadèmic ( ponència en un congrés, exposició dins l’àmbit universitari o similar)

Any 3: tenir una primera versió de la tesi, la qual dependrà de l’aprovació dels directors de la pròpia tesi i de la Comissió específica del Doctorant.

Any 4: millores en la versió final de la tesi per a la seva defensa d’acord amb els Directors de Tesi, Comissió Específica del Doctorant i la Fundació Bosch Aymerich.