2022

Ajuts inclusió Cuides UIC Barcelona a domicili

Durant el 2019, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va iniciar el projecte “Cuides UIC Barcelona. Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives” (a partir d’ara “Cuides UIC Barcelona”). Es tracta d´un projecte d´atenció especialitzada en cures pal·liatives de qualitat, que ofereix assistència integral i de qualitat a persones amb malalties avançades mitjançant un model d´atenció centrat en la persona.

Des dels seus inicis, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (particularment el Grau de Medicina i el Grau d’Infermeria) de UIC Barcelona ha centrat el focus en la persona. Les cures pal·liatives formen part de la troncalitat del pla d’estudis, destacant l’àmbit de l’atenció al final de la vida, tant des de la perspectiva de la investigació com de la docència. S’ha posat especial interès per desenvolupar el projecte “Cuides UIC Barcelona”, que reverteix en l’atenció i l’acompanyament a persones amb malalties avançades des de l’àmbit clínic, domiciliari i a un nivell comunitari.

L’objectiu general de Cuides UIC Barcelona és la promoció de la dignitat i la cura de la persona mitjançant una unitat d’excel·lència per a persones i famílies aclaparades pel patiment d’una malaltia o en el procés del final de vida.

Cuides UIC Barcelona és una oportunitat per fer partícip la societat civil d’un projecte clau i transformador en l’àmbit de la salut. L’envergadura del projecte requereix des de la seva gènesi del suport i la col·laboració de persones i institucions que facilitin la posada en marxa, la viabilitat i contribueixin a la seva sostenibilitat.

Davant d’una demanda creixent constant i una necessitat humana, les unitats d’atenció pal·liativa aporten solucions en moments de màxima complexitat i vulnerabilitat.

L’activitat assistencial de Cuides UIC Barcelona va començar el març del 2020, coincidint amb l’inici de la pandèmia. Aquesta es desenvolupa a través de dos equips: l’equip asistencial dirigit per la Dra. Natalia Iriarte que ofereix un servei de suport a altres especialitats de l’Hospital Universitari General de Catalunya, format per professionals de diverses disciplines com la medicina, la infermeria i la fisioteràpia i l’equip de suport psicosocial o EAPS que dóna suport a aquelles persones en situació de malaltia crònica avançada, per garantir una atenció de qualitat, minimitzant-ne l’impacte, reduint el malestar emocional associat i facilitant l’adaptació als canvis propis de la malaltia. Està format per professionals de la psicologia i el treball social.

La nova clínica, ubicada a la planta 2 de l’Hospital Universitari General de Catalunya, neix amb la voluntat de cuidar i acompanyar de manera integral, activa i personalitzada totes aquelles persones que pateixen malalties avançades, així com les seves famílies. Cuides UIC Barcelona compta amb unes instal·lacions capdavanteres i espais concebuts per crear un entorn confortable i acollidor, allunyat de l’ambient hospitalari. Al costat de les 18 habitacions, destaquen especialment el bany assistit amb banyera multifuncions que permeten oferir al pacient un bany terapèutic com a mesura de relaxació, la Sala sensorial, equipada amb un sistema audiovisual i cromàtic, que permet projectar imatges i vídeos que estimulin positivament el pacient i li permeten desconnectar de la malaltia, i l’oratori, on es poden recollir amb intimitat.

Cuides UIC Barcelona neix amb la vocació que tota persona, independentment dels seus recursos econòmics, pugui rebre la millor atenció en moments de patiment i al final de vida. Per dur a terme aquesta tasca, s’han establert les beques d’inclusió FBA durant l’any 2022, cosa que permetrà oferir una atenció inclusiva al programa d’atenció domiciliària, destinada a pacients sense recursos econòmics.

Mur de donants que presideix l’entrada per donar les gràcies a la contribució de les entitats col·laboradores, obra del dissenyador Andreu Carulla