2022

Beques Fundació Bosch Aymerich Girona Est

La Fundació Girona Est neix l’any 2019 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals, que creen una associació de ciutadans i ciutadanes que treballen conjuntament amb l’objectiu de donar suport al sector Est de la ciutat de Girona, amb especial atenció al seu col·lectiu més jove, amb iniciatives esportives, culturals, educatives i socials diverses. La finalitat dels programes que es duen a terme des de la Fundació Girona Est és millorar la qualitat de vida dels seus habitants fomentant l’apoderament dels veïns.

Les activitats organitzades per la Fundació Girona Est i les propostes a les quals es dona suport des de la Fundació, volen donar a conèixer el barri des d’una altra perspectiva, fomentar el positivisme a la zona i aconseguir que el barri s’obri a més gent incrementant la seva diversitat. També es considera molt important el foment de valors com la igualtat i la confiança de les persones que viuen a Girona Est, així com treballar per la igualtat d’oportunitats dels més joves del barri, perquè puguin apropar-se al màxim possible a les que tenen els joves de la resta de la ciutat i del país.

Girona Est és el sector de la Ciutat de Girona que abraça els barris de Font de la Pólvora, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i la Creueta. Aquest Sector de la Ciutat concentra les bosses de pobresa més importants de Girona, que malauradament, impacten d’una manera molt especial a la seva població infantil i juvenil.

Al sector hi viuen unes 4.000 persones, molts dels quals són immigrants o pertanyen a famílies d’origen immigrant. L’orografia molt especial del seu territori (està situada entre el riu Onyar i les primeres muntanyes de les portes de les Gavarres) ha fet que quedés molt aïllada de la resta de la ciutat i que pràcticament en quedés desvinculada i residualment marginada. 

D’altra banda, la crisi econòmica està provocant que cada vegada més famílies estiguin abocades a situacions de precarietat que hipotequen el futur dels seus fills. Tot plegat fomenta que un gruix considerable de joves en edat d’escolarització tinguin greus dificultats per integrar-se en el sistema educatiu. 

Això ha fet emergir, dins del sector de l’alumnat amb dificultats familiars, socials i del propi entorn, un gran nombre de nens i nenes que no s’adapten a l’actual sistema educatiu perquè aquest no contempla ni les seves característiques ni les seves circumstàncies personals, el que és motiu del seu fracàs escolar.

Davant aquesta situació, i prenent consciència real de la greu problemàtica, un grup de ciutadans sensibilitzats amb aquesta precària i delicada situació, prenen amb fermesa la determinació de col·laborar decididament per a la transformació global d’aquesta realitat del Sector Est de la ciutat de Girona, una de les zones d’exclusió  social més importants  de Catalunya.

La Fundació Girona Est, actualment dona suport educatiu, esportiu i cultural a més de 200 nens i nenes. Entenent que aquests joves són el futur i des de la Fundació es treballa perquè puguin tenir les mateixes oportunitats que qualsevol nen o nena de Catalunya.

En els propers 30 anys, la Fundació Girona Est s’ha hem proposat uns reptes que els basen en 5 principis bàsics:

1.    Igualtat d’oportunitats per tots els nens i nenes del Barri respecte qualsevol nen i nena de Catalunya.

2.    Reduir el fracàs escolar apropant-lo a la mitjana del país

3.    Focus en l’educació dels més joves com a palanca transformadora del Barri.

4.    Formació en el procés de creixement d’aquests joves a través de l’esport, la música, el teatre i l’ educació.

5.     Programa de Mentoratge que, parteix de 10 joves mentorats, aquest curs arriba els 25 nois/es d’estudis postobligatoris. Amb la visió d’incrementar aquest número tant en l’àmbit de postobligatori i, també, poder arribar  a nens/es que estan cursant ESO. 

Donat el Compromís de la Fundació Bosch Aymerich amb l’educació i la formació acadèmica dels joves l’any 2022 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Girona Est, que tindrà una durada de tres anys i que ajudarà a impulsar les beques de mentoratge adreçades a alumnes que hagin superat els estudis d’ESO i que segueixin formant-se fent estudis de batxillerat, de formació professional o universitaris.

El programa de mentoratge consisteix en el que una persona més experimentada o de coneixement més gran ajuda a una altra menys experimentada o amb menor coneixement.

Per tal d’incentivar, en casos de necessitat, aquest programa les beques ajudarà als joves a afrontar el cost dels estudis que hagin escollit.

En qualsevol cas la beca no representarà mai més del 80% del cost global dels estudis ja que és desig exprés de la Fundació que hi hagi part subvencionada pel centre educatiu i una part assumida per la pròpia família.

Aquesta beca és especialment important per a aquells nois i noies que han triat seguir estudis de formació professional i que, no tenen les possibilitats o bé s’ha de formar en centres situats lluny de Girona o bé han de cursar-los en centres privats.

Aquesta proposta s’entèn com un compromís de la Fundació Girona Est amb el barri i el seu projecte educatiu.