https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Beques talent jove: Xamfrà Taller de Música Fundació L’ARC - Fundació Bosch Aymerich
2022

Beques talent jove: Xamfrà Taller de Música Fundació L’ARC

Xamfrà es una iniciativa de la fundació L’Arc Musica, que fa mes de 50 anys que treballa fent us de la musica i les arts escèniques per contribuir a l’educació integral de les persones. L’evolució de L’Arc Musica s’ha fet palesa amb la gestió de diferents iniciatives, programes i projectes socioeducatius a traves de la musica i les arts escèniques com a eines educatives de primer ordre.

L’acció de Xamfrà s’aborda des del compliment dels drets culturals de les persones, recollits en diverses declaracions universals i textos legislatius:

“Tota persona te dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progres científic”.

Els Valors de Xamfrà són:

  • La Confiança ; a tots nivells i envers totes les persones que participen i es relacionen a i amb l’entitat.
  • La Generositat; com a actitud de cura entre persones.
  • El Compromís; amb el territori, amb la comunitat i amb les persones.
  • La Permeabilitat; des de la flexibilitat per donar resposta a les necessitats socioeducatives de l’entorn i des d’una l’actitud col·laborativa constant.

La Fundació Bosch Aymerich ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Xamfrà per donar resposta a les inquietuds d’alguns joves atorgant unes beques per ajudar a aprofundir en la disciplina artística que han experimentat al llarg de diversos anys a Xamfrà.

A traves d’aquest projecte, Xamfrà teixeix xarxa amb centres artístics que puguin acollir i acompanyar alguns joves sense recursos i amb possibilitat de professionalitzar-se en alguna disciplina artística, en la seva vessant d’interpretació, educativa, de producció.

Des de l’any 2004, mes de 3000 persones han participat (moltes d’elles al llarg de diversos anys), a activitats de Xamfrà, a les que s’han de sumar-ne uns altres 3.000 infants i joves d’escoles i instituts d’alta o màxima complexitat amb treballen o han treballat.

Xamfrà ofereix 64 hores setmanals de tallers al seu local, al carrer de les Tapies no 9 del barri del Raval, on hi participen més de 300 persones.

D’altra banda Xamfrà també ofereix setmanalment 22 hores de tallers a les escoles d’alta i màxima complexitat amb una participació de 300 infants.

Cada any Xamfrà produeix un espectacle comunitari de creació pròpia sempre amb un eix sòcio-reflexiu que el vertebra.