2022

Celebrem la tradició en bona companyia – Fundació Amics de la Gent Gran

Amics de la Gent Gran és una organització de voluntariat que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones grans. La seva missió és lluitar contra la soledat i l’aïllament social de les persones grans, mitjançant l’acció de voluntariat i la sensibilització de la societat.

Amics de la Gent Gran neix a Barcelona el 4 de setembre de 1987, fruit de l’ interès d’un grup de persones per la tasca i la filosofia de l’organització francesa Les petits frères des Pauvres. 

Des de la seva creació, Amics de la Gent Gran va oferir els seus serveis a la gent gran de la ciutat de Barcelona. En aquestes tres dècades, Amics de la Gent Gran ha ampliat el seu abast, arribant a més persones grans en tot el territori en situació de soledat no desitjada mitjançant l’afecte i companyia de les persones voluntàries.

Segons la “Enquesta Contínua de Hogares (ECH 2020)”, en el conjunt d’Espanya hi ha un total de 4.849.900 persones que viuen soles, de les quals més de 2.131.400 (el 43,6%) tenen més de 65 anys. I, d’aquestes , 1.511.000 (un 70,9%) són dones. 

És de ressaltar que segons projeccions del mateix INE (2018-2068) l’any 2068 hi haurà més de 14 milions de persones majors de 65, fet que suposarà que les persones majors de 65 anys representin el 29,4% de la població total.

La gent gran ha estat i segueix estant en el focus de l’actual crisi provocada pel Coronavirus. Aquest grup de població és un dels més vulnerable davant la situació que hem viscut i seguim vivint. Tot i l’excepcionalitat de la situació, s’ha anat recuperant la gran part d’activitat i durant l’any 2021 des d’Amics de la Gent Gran s’ha acompanyat un total de 2.790 persones grans gràcies les 2.895 voluntaris que té l’entitat.

La soledat és avui en dia un fenomen prevalent, amb un elevat cost social i sanitari que ha de ser objecte de polítiques publiques i de l’acció social. En aquest sentit, és imprescindible aportar llum sobre els molts interrogants que se’ns plantegen, tant a les administracions, com a les entitats del tercer sector i a la societat civil organitzada.

Des d’Amics de la Gent Gran es celebren diferents programes que fan que la gent gran que viu sola es senti més acompanyada.

Una de les activitats d’acompanyament es fa habitualment al Nadal, que és una època de l’any especialment sensible per a les persones grans que estan soles, ja que són dies que acostumem a compartir amb la família i les amistats. Per tal de reduir els efectes de la soledat i la nostàlgia durant aquestes dates senyalades, des d’ Amics de la Gent Gran s’organitzen Dinars de Nadal en els territoris en els quals desenvolupen la seva atenció  a la gent gran.

Els Dinars de Nadal suposen un espai de trobada per a la gent gran en el que gaudeixen de l’acompanyament de les persones voluntàries que els hi donen suport durant tot l’any i de la resta de persones grans que formen part de l’entitat, en una de les èpoques de l’any en la que la soledat es fa més present.

Enguany la Fundació Bosch Aymerich ha col·laborat en l’ajut econòmic per a la celebració d’aquest dinar, que finalment i donada la pandèmia de la Covid’19, s’ha celebrat al mes de juny amb una  participació de 265 persones.

L’ impacte social del projecte en les persones grans suposa una disminució del risc d’aïllament social gràcies a la tasca constant de les persones voluntàries. La soledat no desitjada i l’aïllament social és una de les principals necessitats detectades en el col·lectiu de persones grans, que es veu agreujada durant les festivitats.

Els beneficis que comporten tant els acompanyaments com els actes de socialització, són: la generació de vincles afectius que fan que la persona gran pugui establir relacions positives, augment del nivell de participació social i, en conseqüència, disminució del nivell d’aïllament i soledat.

El suport emocional suposa un benefici directe en la qualitat de vida de les persones grans. Les oportunitats de socialització afavoreixen el benestar psicològic de la persona, indispensable per assolir un estat de salut favorable, l’any 2021 es van realitzar 787 activitats de socialització . Els components emocionals de qualsevol persona i, en especial, la recuperació de l’autoestima i les ganes de viure en les persones grans, té un benefici demostrat en la seva salut física.

Auditoria final de projecte Celebrem la tradició en bona companyia – Fundació Amics de la Gent Gran per PKF Attest