https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Club d'Esquí Familiar (CEF): Projecte Ajuda parcial costos activitats del Club d'Esquí Familiar a Masella - Fundació Bosch Aymerich
2020, 2021

Club d’Esquí Familiar (CEF): Projecte Ajuda parcial costos activitats del Club d’Esquí Familiar a Masella

El Club d’Esquí Familiar és una entitat esportiva que neix el 2013 impulsada per la iniciativa de famílies compromeses amb l’educació i el desenvolupament dels seus fills, com a resposta a l’oferta existent de clubs d’esquí.

Imatge cedida per: Club d’Esquí Familiar

2021

Per segon any la Fundació Bosch Aymerich ha col·laborat amb el Club d’Esquí Familiar, dins de l’acord establert en el conveni signat per un termini de tres anys, per contribuir amb ajudes parcials dels costos de les activitats del Club d’Esquí Familiar, amb l’objectiu de  facilitar-hi l’accés de les famílies , la majoria nombroses.

Tot i les dificultats, l’entitat ha aconseguit que un grup significatiu de joves hagin pogut desenvolupar la seva activitat en matèria de competició. A causa de les restriccions per  Covid’19, el CEF es va veure limitat a realitzar només activitats d’entrenament de competició durant la major part de la temporada.

El grup més nombrós, el del format 8D que reuneix unes 100 famílies cada diumenge durant la temporada d’esquí per dur a terme cursos de perfeccionament es va veure molt restringit per la normativa  Covid’19, quedant relegat només a les sessions de final de temporada, un cop es van relaxar les restriccions derivades de la pandèmia.

La compra d’abonaments de temporada va ser significativament bona tot i que van quedar sense pràcticament ús. Per  a la  propera temporada i gràcies al pla desenvolupat per les estacions es planteja poder recuperar la part no amortitzada en forma de descompte en la compra del següent abonament.

Dins les activitats formatives es va completar la formació teòrica i pràctica de 11 monitors TD1 (Tècnic Esportiu nivell 1) a l’escola de formació SAFE. D’aquests monitors 9 començaran a fer classes al club el proper mes de gener.

El nombre de famílies que han passat pel CEF ha crescut fins a les 300 estant actualment actives més de la meitat bé en esquí, bé en vela o en la resta d’activitats.

2020

L’entitat prioritza els valors que resideixen a l’ensenyament (en aquest cas d’una disciplina esportiva) com el respecte, l’esforç, la vocació de servei, i els valors que resideixen a la família, compartint junts el temps lliure, pares i fills, amics i companys, en un entorn natural i amb la pràctica de l’esport com a catalitzador.

Actualment el Club d’Esquí Familiar desenvolupa les seves activitats d’esquí al Pirineu Català, a Espanya, amb professorat titulat d’alta qualificació i llargs anys d’experiència.

Així mateix, el Club desenvolupa altres activitats socials i lúdiques, al voltant de les famílies i d’aquest esport.

En aquest àmbit, la Fundació Bosch Aymerich manifesta el seu compromís per a aquest col·lectiu, amb la signatura d’un conveni d’ajudes parcials amb l’objectiu de contribuir a fer possible l’accés de les famílies de l’Club d’Esquí Familiar, la majoria famílies, nombroses, a la compra del forfet de temporada, durant un termini de tres anys.

La signatura del conveni va tenir lloc el 13 de gener de 2020 amb la presència del Sr. Antoni Bosch Carrera, secretari i patró de la Fundació Bosch Aymerich, la Sra. Elena Cabarrocas, vocal i patrona de la Fundació Bosch Aymerich i el Sr. Jesús Rico Flor, President del Club de Esquí Familiar.